Náchodská nemocnice nabízí specializované vyšetření magnetickou rezonancí již do dvou týdnů

Náchodská nemocnice nabízí specializované vyšetření magnetickou rezonancí již do dvou týdnů
foto: www.zhkhk.cz/Náchodská nemocnice
25 / 08 / 2022

Díky velmi přesnému zobrazení snímaných oblastí lidského těla, zejména měkkých tkání, centrálního nervového systému i pohybového aparátu patří magnetická rezonance k velmi žádaným vyšetřením, které je obvykle spojeno s dlouhou čekací dobou.

Na objasnění příčin svých zdravotních potíží tak řada pacientů čeká několik týdnů až měsíců.

Magnetická rezonance / www.zhkhk.cz

„Rádi bychom těmto lidem nabídli možnost vyšetření do dvou týdnů od objednání, i za cenu toho, že budeme nuceni navýšit naši standartní kapacitu,“ uvádí vedoucí lékař pracoviště magnetické rezonance v Oblastní nemocnici Náchod, MUDr. Petr Škoda.

Objednání na toto vyšetření je možné pouze na základě žádanky vystavené odborným lékařem. Informace o způsobu objednání, formulář žádanky a další dokumentace jsou pacientům a indikujícím lékařům k dispozici na webových stránkách nemocnice: Magnetická rezonance | Oblastní nemocnice Náchod a.s. (nemocnicenachod.cz)

Další informace, včetně možnosti objednání a aktuální objednací doby, rád poskytne přímo personál pracoviště MR na telefonním čísle 491601937.

Snímek mozku / www.zhkhk.cz

Magnetická rezonance rozšířila spektrum nabízených vyšetření radiodiagnostického oddělení náchodské nemocnice před dvěma lety. Zdravotníci zde provádí širokou škálu výkonů, kromě vyšetření srdce a prsou. Mezi nejvíce žádaná vyšetření patří snímky centrálního nervového systému, páteře a mozku.

Magnetická rezonance je neinvazivní diagnostická metoda, která využívá magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve tkáních lidského těla pro jejich precizní zobrazení bez škodlivého ionizujícího záření.

www.zhkhk.cz

 

Tagy článku