NÁCHODSKÁ NEMOCNICE: BIOLOGICKÁ LÉČBA MIGRÉN MÁ VÍCE NEŽ 90% ÚSPĚŠNOST

NÁCHODSKÁ NEMOCNICE: BIOLOGICKÁ LÉČBA MIGRÉN MÁ VÍCE NEŽ 90% ÚSPĚŠNOST
foto: www.zhkhk.cz/Nemocnice Náchod
05 / 01 / 2022

Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je certifikovaným centrem pro léčbu bolestí hlavy, má za sebou dva roky zkušeností s biologickou léčbou migrén.

S výsledky jsou lékaři spokojeni: více než 90 procent léčených pacientek popisuje razantní snížení četnosti bolestivých záchvatů, i intenzity bolesti. U některých vymizela migréna úplně.

Principem biologické léčby migrén je aplikace monoklonálních protilátek působících přímo na receptory, které migrénu spouští. Tato léčba vychází z nejnovějších poznatků o tom, jak migréna vzniká. „Hlavním viníkem migrény je neuropeptid, konkrétně CGRP (calcitonin gene related peptid). Při biologické léčbě aplikujeme protilátky, které jsou schopny ho deaktivovat,“ vysvětluje neuroložka náchodské nemocnice, MUDr. Markéta Tučková, která se na léčbu migrén specializuje. Monoklonální protilátky jsou pacientům aplikovány injekcí pod kůži, preventivně jednou za měsíc.

V současnosti máme možnost výběru ze dvou léčivých preparátů. Ze 17 léčených pacientek jsme museli léčbu ukončit pouze u jediné, která nereagovala ani na jeden z těchto léků. U ostatních je léčba úspěšná,“ dodává lékařka. Dalším benefitem léčby, kromě snížení počtu bolestivých záchvatů, je podle ní také snížení množství užívaných léků na bolest. Řada jejích pacientek totiž před zahájením biologické léčby užívala nadměrné množství analgetik a antimigrenik.

Slova lékařky potvrzuje jedna z jejích pacientek: „Před zahájením léčby jsem měla až 25 záchvatů migrény v měsíci. Abych zvládla práci a péči o děti, musela jsem užívat léky na tlumení bolesti a antimigrenika, které zabíraly. Bohužel ale za cenu toho, že jsem běžně překračovala doporučené dávkování. Již po několika týdnech léčby se mi četnost migrén snížila. V současnosti mám pouze dva až tři záchvaty v měsíci,“ říká pacientka, která trpěla migrénou přes 20 let svého života.

Léčbu monoklonálními protilátkami je možné zahájit u pacientů, kteří projdou přísnými kritérii zdravotních pojišťoven. Podmínkou jsou časté záchvaty migrény, na které běžná léčba nestačí. Pokud pak u nich není léčba monoklonálními protilátkami dostatečně účinná, musí se ukončit. Za účinnou léčbu se považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů migrény více než o 50% za měsíc. Důvodem přísných podmínek je finanční náročnost léčby. I proto nemají v ČR všechny zdravotní pojišťovny smlouvu se všemi Centry pro bolesti hlavy. Léčit se mohou začít pacienti od 18 let, horní věková hranice není stanovena. Před zahájením léčby je však nutné vyloučit možné sekundární příčiny bolestí hlavy – např. nádorové onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu. Biologická léčba není vhodná pro pacienty s vážnými kardiovaskulárními onemocněními.

 

Tagy článku