Na UK vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví nový předmět, zaměřený na komunikační dovednosti

Na UK vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví nový předmět, zaměřený na komunikační dovednosti
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
21 / 03 / 2024

Péče orientovaná na člověka. Tak se jmenuje nový předmět vyučovaný na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Přináší inovativní přístup ke vzdělávání budoucí generace lékařů tím, že se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností a zdůrazňuje lidský aspekt lékařské profese.

Má za sebou první úspěšný semestr a na podzim se do něj studenti mohou znovu přihlásit.

Obsah seminářů je pečlivě navržen tak, aby kombinoval teoretické poznatky s praktickými dovednostmi a zdůraznil klíčový význam péče orientované na člověka v kontextu moderního zdravotnictví. Jedním z hlavních pilířů této péče je spolupráce mezi zdravotníky a pacienty, a to i prostřednictvím pacientských organizací. Tato interakce umožňuje lékařům a zdravotníkům získat hlubší porozumění potřebám pacientů, což v konečném důsledku vede k poskytování kvalitnější péče.

„Naším cílem bylo poskytnout studentům pohled na nemoc z perspektivy pacientů. Zatímco odborné znalosti lze získat z učebnic a odborných seminářů, pochopení, jak se s nemocí žije, přichází přímo od lidí, kteří s ní denně bojují,“ vysvětluje David Marx, proděkan 3. lékařské fakulty.

Předmět má za sebou první úspěšný semestr, během kterého měli studenti jedinečnou příležitost diskutovat přímo s pacienty s různými onemocněními. To jim umožnilo nahlédnout do jejich každodenního života. Kazuistiky prezentované lektory z pacientských organizací, které se věnují například duševním, vzácným i onkologickým onemocněním nebo poruchám či vadou sluchu, poskytly studentům konkrétní příklady života s nemocí.

„Na začátku byli studenti trochu nesmělí, možná i díky netradičnímu uspořádání učebny, ale s postupným předkládáním konkrétních příkladů z praxe se začali aktivněji zapojovat. Srovnávali jsme, jak se liší komunikace s rodiči, s teenagerem a s dospělým pacientem, a diskutovali jsme o tom, jaké drobnosti mohou motivovat pacienty k pozitivnímu přístupu k léčbě. Celkově považuji tento předmět za velmi prospěšný pro všechny zúčastněné strany,“ uvádí Jana Lacinová, ředitelka pacientské organizace Popálky, o.p.s., která pomáhá popáleným lidem.

Na kazuistiky pacientů navázal nemocniční ombudsman, který zprostředkoval pohled prostředníka mezi pacienty, jejich blízkými a zdravotníky a následně semestr uzavřely prakticky laděné semináře s mediátorkou, v průběhu kterých si studenti osvojili komunikační dovednosti a způsoby řešení konfliktů.

Také zpětná vazba od studentů byla velmi pozitivní. Dumitru Dutceac sdílel: „Po setkání s pacientkou s Alzheimerovou nemocí jsem si uvědomil, jak velký přínos pacientské organizace mohou mít ve zdravotnictví, hlavně u nemoci duševních a těch, kde velkou roli hraje duševní zdraví pacientů.“ Magdaléna Šrutová shrnuje: „Cítím opravdu velký přínos tohoto předmětu nejen pro mou budoucí kariéru lékařky, ale i pro můj osobní život. Jsem přesvědčena, že by podobnou edukací měl projít každý zdravotník, protože to může mít přímý vliv na zlidštění celého zdravotnického systému.“

První semestr tak potvrdil očekávání. Další plánování tohoto předmětu probíhá s důrazem na jeho neustálé zdokonalování. „Ministerstvo, fakulta i lektoři jsou pevně odhodláni přispět k posunu zdravotnictví směrem k větší empatii a lidskosti. Vzdělávání nové generace lékařů je jedním z klíčových kroků na této cestě,“ shrnuje Šárka Liolia z Ministerstva zdravotnictví, která vznik kurzu koordinovala. V rámci těchto snah ministerstvo podniká i další aktivity, jako je např. vydání komunikačních desater, propojování pacientských organizací a odborných lékařských společností nebo metodické vedení nemocničních ombudsmanů.

Předmět Péče orientovaná na člověka se opětovně objeví v nabídce v podzimním semestru 2024 pro studenty všech lékařských fakult Univerzity Karlovy oboru medicíny i nelékařských oborů.

Ve středu 20. března se navíc v prostorách 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila přednáška, v rámci které byla představena témata probíraná během semestru. Na setkání se představili zástupci pacientských organizací a mediátorka, kteří poskytli hlubší vhled do obsahu seminářů a podělili se o své cenné zkušenosti.

www.mzcr.cz

Tagy článku