Na Strakonicku a Písecku startuje srovnávací průřezová studie, zjišťující přítomnost protilátek SARS-CoV-2 u občanů i profesních skupin z první linie

Na Strakonicku a Písecku startuje srovnávací průřezová studie, zjišťující přítomnost protilátek SARS-CoV-2 u občanů i profesních skupin z první linie
foto: khscb.cz
02 / 05 / 2020

Jihočeský kraj připravil společně s Nemocnicí Strakonice, Nemocnicí Písek, KHS Jč. kraje a společností OIG Power průřezovou srovnávací studii séroprevalence, tedy přítomnosti protilátek SARS-CoV-2 u běžné populace občanů Strakonicka a Písecka a mezi profesními skupinami z první linie boje proti koronaviru - mezi hasiči, zdravotníky, policisty, pokladními či řidiči z povolání a dalšími profesemi.

 „Je to velmi dobrá zpráva pro Jihočechy: Podařilo se nám v krátké době spojit síly a společně zorganizovat regionální studii, kterou vnímám jako logické pokračování našeho boje s koronavirem. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nad rámec svých denních povinností při řešení epidemie našli sílu a připravili reprezentativní výzkum, který nám pomůže lépe poznat dopady infekce přímo mezi občany našeho kraje včetně těch v první linii,“ hodnotí start studie jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.   

V každém z obou okresů bude v období mezi 4. a 15. květnem otestováno tisíc dobrovolníků, kteří se mohli přihlásit prostřednictvím webových portálů nemocnic (www.nemst.cz pro Strakonicko a www.nempi.cz pro Písecko) a počkat, zda je zpracovatelé v souladu s designem studie vyberou, osloví a naplánují termín. Pro studii jsou totiž potřeba zástupci konkrétních profesních i věkových skupin.

Pro nás epidemiology je důležité poznat, jaká je přítomnost přirozeně získané imunity v populaci. Od toho se odvíjejí kroky, které musíme učinit pro to, aby onemocnění mělo řízený průběh a mohli jsme je marginalizovat, ne zbytečně zatěžovat populaci promořováním nemocí, o níž zatím víme tak málo. Proto potřebujeme získávat informace a data a proto jsme se podíleli na designu této první regionální studie, která nám přinese řadu validních zjištění,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Studie zjišťuje situaci v jihočeských okresech s nejnižším a nejvyšším relativním výskytem pozitivity, i když k okresu Strakonice, který dlouhodobě vykazoval nejvyšší výskyt v přepočtu na počet obyvatel, se v relativních číslech postupně dotáhlo i Prachaticko.

Do studie je zapojeno 2000 osob, jejich pečlivý výběr byl proveden na základě demografických dat tak, aby studie co nejvíce statisticky odpovídala realitě. Děkujeme proto občanům našeho okresu a sousedního Písecka, kteří se prakticky obratem přihlásili, za spolupráci. Bez vás by to nešlo,“ konstatuje ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala. 

Zájem o studii ze strany veřejnosti je obrovský. Důležitým aspektem designu séroprevalenční studie je ale i to, že se cíleně zaměřuje vedle běžné populace na profesní skupiny z první linie, tedy na zdravotníky a záchranáře, hasiče, policisty, řidiče z povolání nebo pokladní z obchodů,“ doplňuje ředitel Nemocnice Písek  Jiří Holan.   

Chtěla bych v této souvislosti poděkovat za zapojení a pomoc i zástupcům Armády ČR a brigádnímu generálovi Petrovi Procházkovi, s nimiž začínáme spolupracovat a kteří poskytli zdravotnický personál pro odběr profesních skupin,“ uvedl ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.  

Myslím, že lidé z jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje odvedli a odvádějí svou práci s maximálním nasazením. Jsem proto rád, že tuto studii můžeme brát jako důležitou formu péče o jejich zdraví i jako poděkování,“ zdůraznil ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje plk. Lubomír Bureš.   

Odběr žilní krve pro profesní skupiny se uskuteční v úterý 5. května ve Strakonicích a ve čtvrtek 7. května v Písku, termíny pro ostatní zájemce ve věku mezi 5 – 89 lety, kteří nesmí mít v době odběru žádné příznaky onemocnění, si řídí a domlouvají ve svých okresech samy nemocnice.

Na místě bude zájemcům o vyšetření změřena teplota, získají bližší informace o projektu, vyplní dotazník, informovaný souhlas a souhlas se zpracováním osobních údajů. Dále jim bude proveden odběr žilní krve, který umožní provedení standardizovaných sérologických testů pro stanovení protilátek IgA a IgG proti koronaviru metodou ELISA. Tento postup má v porovnání s jinými postupy detekce protilátek výrazně vyšší validitu, jeho výsledky jsou spolehlivější. Krev budou odebírat zdravotní sestry a bude zpracována v laboratořích Nemocnici Písek a.s. a Nemocnici Strakonice a.s. Výsledky by se měli účastníci studie dozvědět telefonicky do dvou týdnů.

Zdroj: khscb.cz

Tagy článku