Na nové monografii Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách se podíleli odborníci převážně z českobudějovické nemocnice

Na nové monografii Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách se podíleli odborníci převážně z českobudějovické nemocnice
foto: HiN/Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách
03 / 01 / 2020

Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách. Tak se jmenuje nová kniha nakladatelství Maxdorf, jejímž hlavním autorem je MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D. Další spoluautoři této knihy jsou převážně z Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s.

„Publikace je určena pro praktické lékaře, kardiology i internisty, kteří neprošli oddělením kardiochirurgie, přesto je však zajímá, co se s pacienty po opuštění jejich ambulance s doporučením k hospitalizaci v kardiocentru dále děje. Dále by měla být studijní pomůckou pro pregraduální studenty medicíny i mladé lékaře začínající v oboru kardiochirurgie,“popisuje MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D.

Kniha je rozdělena do několika kapitol – Ischemická choroba srdeční, Chlopenní vady, Nádory srdce, Poranění srdce a velkých cév, Arytmie, Onemocnění hrudní aorty, Transplantace srdce a plic a Varia. Jednotlivé podkapitoly jsou zpracovány tak, aby pokryly většinu aktuální problematiky a operativy výše zmíněných onemocnění, včetně nejnovějších trendů. V každé kapitole je popis příznaků, se kterými byl pacient do nemocnice doporučen, nachází se zde souhrn předoperačních vyšetření, který vedl k závěru multidisciplinárního týmu ve složení kardiolog, kardiochirurg a anesteziolog. Je popsán průběh operace i pooperační období a závěr kapitoly je poté doplněn tabulkami s praktickými informacemi, případně s aktuálními doporučeními odborných společností.„Za zmínku stojí, že většina z autorů pochází z nefakultního prostředí v Českých Budějovicích. Oddělení kardiochirurgie zde bylo založeno v roce 2000 a velmi brzy bylo etablováno spolu s kardiologií v jedno Kardiocentrum. Tato relativní unikátnost byla podtržena nedávným spojením s oddělením hrudní chirurgie a vytvořením kardiotorakálního centra. Je tím dán
i trochu jiný úhel pohledu autorů a možná i skladba některých nemocných,“

dodává ředitel Úseku kardiovaskulárního a thorakálního centra Nemocnice České Budějovice, a.s.
MUDr. Ladislav Pešl.

Kniha Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách navazuje na úspěšné tituly nakladatelství Maxdorf s názvy Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách, Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách, HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách a Pneumoonkologie v kazuistikách.

Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách

Tagy článku