Na Bulovce: A jeden krásný předvánoční příběh...

16 / 12 / 2014


Rodina Šonských má medicínu v genech. Lékaři této rodiny pracují v Nemocnici Na Bulovce nepřetržitě od roku 1939!


Dne 30. listopadu 2014 oslavila 101. narozeniny paní doktorka Natálie Šonská. Je nejstarší členkou České lékařské komory. I my se přidáváme k velkému blahopřání! 

Natálie Šonská (za svobodna Mlčochová) se narodila v obci Velíková na okraji Zlína jako dcera venkovského učitele, který byl opakovaně přesouván z místa na místo, takže jako dítě poznala Valašsko i Hanou. Největší část svého mládí strávila v Dobroticích u Holešova, kde také absolvovala gymnázium. Svoje dětství označuje za mimořádně šťastné. Vyrůstala v celkem harmonické rodině se svým starším bratrem a především identickým dvojčetem, sestrou Augustinou, od níž ji nebylo prakticky možno rozeznat. Opakované záměny je provázely celým životem a až do pozdního věku je dovedly potěšit. Obě děvčata celkem dobře sportovala, takže se stala, společně s dalšími spolužáky z gymnázia, středoškolskými mistry v atletice družstev.

Po maturitě nastoupila Natálie ke studiu na lékařské fakultě v Praze, kde promovala jako jedna z posledních před uzavřením vysokých škol v roce 1939. Na podzim téhož roku nastoupila jako neplacená elévka v Nemocnici Na Bulovce, a to na oddělení ORL u primáře Víta Horníčka, žáka profesora Přecechtěla. Tento výtečně erudovaný odborník a mimořádně noblesní člověk ji velmi záhy vychoval ve schopného otolaryngologa. Jako jedna z prvních u nás si například osvojila techniku rigidní endoskopie, ve které poté velmi vynikl její kolega z oddělení, dr. Tománek. Prováděla prakticky všechny tehdy užívané operace v oboru, od laryngektomií až po trepanace. Zvláštní zájem projevovala především o dětskou otologii, ve které vynikla i její kandidátská práce, zaměřená na záněty středouší. Po odchodu primáře Horníčka do důchodu vybudoval profesor MUDr. Bláha, DrSc., z oddělení klinickou základnu ILF (IPVZ) a MUDr. Šonská až do odchodu do důchodu v roce 1983 byla jeho zástupkyní pro léčebně preventivní záležitosti.

V roce 1943 se vdala za gynekologa MUDr. Šonského, který také pracoval v Nemocnici Na Bulovce. Má s ním syna Evžena, rovněž lékaře, který stále pracuje na chirurgické klinice Nemocnice Na Bulovce. Její vnuci jsou urolog a veterinář. 

Zdroj: bulovka.cz

04