MZ ČR: Testování ve školách: uzavřená data z prvních dvou kol z 3. a 6. ledna

MZ ČR: Testování ve školách: uzavřená data z prvních dvou kol z 3. a 6. ledna
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
14 / 01 / 2022

Uplynulý týden proběhla dvě první kola testů ve školách. V každém z nich bylo provedeno více než 1 500 tisíc testů u žáků i u zaměstnanců.

Testování z 3. 1. odhalilo celkem 1 236 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 97,4 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo 3. 1. potvrzeno 177 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 96,2 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. Testování z 6.1. odhalilo celkem 1 187 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 96,5 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo 6.1. potvrzeno 190 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 108,9 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob.

Celkové výsledky obou kol jsou tedy srovnatelné, detailní rozbor dat ale ukázal na nárůst počtu záchytu na středních a vyšších odborných školách. Konkrétně u studentů středních škol bylo 3. 1. konfirmováno 120,5 nákaz na 100 tisíc testovaných a 6. 1. 148,4 nákaz na 100 tisíc osob. První výsledky z testování dne 10.1. ukazují další rostoucí trend, který je v tuto chvíli konfirmován metodou PCR (je konfirmováno 4 986 primárních záchytů u žáků a 499 primárních záchytů u učitelů).

Nejvyšší zátěž byla zachycena zejména v Praze a ve Středočeském kraji, tedy v regionech, kde je registrován i nejvyšší podíl varianty Omikron v populaci.

V současnosti dále dobíhá konfirmace výsledků z 3. kola ze dne 10.1. a probíhá testování ve 4. kole (13.1.). Jedná se dosud o největší provedené plošné šetření, které zahrnuje všechny žáky, studenty i zaměstnance a týkalo se 5 329 škol. Celý projekt je postaven na zcela novém informačním systému, který proces a hodnocení testování zajišťuje. Níže uvedená data dokládají, že se podařilo implementovat dosud největší „datový most“ mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství. Ve spolupráci obou resortů je v život uveden udržitelný systém sledující nejen jednotlivé testy a jejich primární i konfirmované výsledky, ale také logistiku dodávek testů, automatizované vystavování žádanek na konfirmace a hodnocení následných epidemiologických šetření. Na testování se podíleli pracovníci a vývojové týmy Armády ČR, ÚZIS ČR a NAKIT, a samozřejmě také samotné školy, pedagogové a studenti, bez kterých by implementace a sběr kvalitních dat nebyly možné. Spolupráce škol při hlášení výsledků je plně srovnatelná až lepší, než tomu bylo při testování na podzim 2021.

 

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ Z 1. KOLA ZE DNE 3.1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 97 % škol.

-       nahlášeno je více než 1 269 tis. testů u žáků / studentů a téměř 184 tis. testů u zaměstnanců

-       primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 3 885 u žáků/studentů a 526 u zaměstnanců

-       po konfirmaci PCR k 10.1. registrujeme: 1 236 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 177 potvrzených nákaz u zaměstnanců

-       v přepočtu na 100 tis. testů vychází významně vyšší záchytovost na SŠ než na ZŠ, a to u zaměstnanců i žáků (konfirmované výsledky metodou PCR)

Po konfirmaci metodou PCR k 10.1. registrujeme celkem: 1 236 nákaz u žáků/studentů, 177 nákaz u zaměstnanců. Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. AG testů tato:

-       97,4/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 88,0; SŠ: 120,5)

-       96,2/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 39,2; SŠ: 234,1)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR:

-       Výsledky konfirmace byly dohlášeny u cca 80 % primárních záchytů ve školách

-       Konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 37,7 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 43,1 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Uvážíme-li, že testování ve školách je populačně plošným jednodenním průřezovým šetřením s většinovým pokrytím populace dětí a mladistvých, jsou záchyty řádově v souladu s populačními nálezy. Celkové populační záchyty za den 3.1. 2022 v přepočtu na 100 tis. osob dané věkové třídy byly tyto:

-       věková třída 6 - 11 let: 106,9

-       věková třída 12 - 15 let: 118,7

-       věková třída 16 - 19 let: 141,7

Celkem bylo v populaci za 3.1. 2022 zachyceno 1 926 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 5 - 19 let. Z toho 1 236 (64 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech záchytů nákazy z 3.1. ve věku 5 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 717 (37 %) všech zachycených případů v daný den, z toho bylo 547 případů přímo zachyceno testy ve školách (44,3 % všech potvrzených záchytů testováním ve školách v daný den).

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ Z 2. KOLA ZE DNE 6.1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 96 % škol.

-       nahlášeno je více než 1 229 tis. testů u žáků / studentů a více než 174 tis. testů u zaměstnanců

-       primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 2 990 u žáků/studentů a 422 u zaměstnanců

-       po konfirmaci PCR k 13.1. registrujeme: 1 187 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 190 potvrzených nákaz u zaměstnanců

-       v přepočtu na 100 tis. testů vychází (stejně jako u prvního kola) významně vyšší záchytovost na SŠ než na ZŠ, a to u zaměstnanců i žáků (konfirmované výsledky metodou PCR)

Po konfirmaci metodou PCR k 10.1. registrujeme celkem: 1 187 nákaz u žáků/studentů, 190 nákaz u zaměstnanců. Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. AG testů tato:

-       96,5/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 74,9; SŠ: 148,4)

-       108,9/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 66,3; SŠ: 212,8)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR:

-       Výsledky konfirmace byly dohlášeny u cca 98 % primárních záchytů ve školách

-       Konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 39,9 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 36,7 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců

 

Epidemiologická šetření KHS provedená u všech záchytů nákazy ve školách z 6.1. u žáků a studentů ve věku 5 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 848 případů přímo zachyceno testy ve školách (71,4 % všech potvrzených záchytů testováním ve školách daný den).

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ Z 3. KOLA ZE DNE 10.1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data od více než 95 % škol.

-       nahlášeno je více než 1 190 tis. testů u žáků / studentů a více než 173 tis. testů u zaměstnanců

-       primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 4 986 u žáků/studentů a 499 u zaměstnanců

 

Tagy článku