MZ ČR: Reakce na zásadní nepřesnosti v článku MF Dnes „Stát chce kontrolovat, proč ženy chodí na potrat“

07 / 05 / 2015

V uvedeném článku z 6. 5. 2015 autorka Lenka Petrášová tvrdí, že návrh na změny zákona o zdravotnických prostředcích obsahuje mimo jiné ustanovení o zřízení „obřích zdravotnických registrů s databázemi pacientů“. Celý článek je od začátku postaven zcela zmatečně, neboť autorka pravděpodobně nerozeznává mezi dvěma normami.

Zákon o zdravotnických prostředcích, který článek kritizuje, nabyl účinnosti již 1. 4. 2015. Žádná novela takto čerstvé normy se nepřipravuje. V souvislosti s již účinnou normou byl vytvořen také „Registr zdravotnických prostředků,“, což je informační systém veřejné správy určený ke shromažďování údajů o zdravotnických prostředcích uvedených na trh v České republice, osobách registrovaných podle tohoto zákona, nežádoucích příhodách a bezpečnostních nápravných opatřeních, prováděných klinických zkouškách zdravotnických prostředků, prováděných hodnocení funkční způsobilosti zdravotnických prostředků a certifikátech vydaných notifikovanými osobami usazenými v České republice.

V registru zdravotnických prostředků, souvisejícím se zákonem o zdravotnických prostředcích, se v žádném případě neshromažďují údaje zmíněné v článku MF Dnes.

Můžeme se jen domnívat, zda paní redaktorka neměla na mysli návrh novely zákona o zdravotních službách, který je momentálně v připomínkovém řízení, takže jeho finální podobu nemůžeme v této chvíli ani komentovat, ani předjímat, neboť materiál se stále upravuje. Proto považujeme jakékoli spekulace o jeho obsahu za naprosto předčasné.

Principiálně lze však uvést na pravou míru, že:

1/ Na MZ neexistuje plán sledovat důvody potratu ani jakkoli zkoumat osobní zázemí ženy, která se k potratu rozhodla.

2/ Poté, co novela zákona o zdravotních službách projde připomínkovým řízením a dostane po vypořádání připomínek konkrétní podobu, jsme povinni kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, který by záměry přisuzované článkem MF Dnes nepochybně ani nepřipustil. Až po projednání normy s ÚOOU můžeme podobu zákona vůbec veřejně diskutovat.

3/Jakýkoli fungující či plánovaný registr je obecně už nyní postaven, nebo musí být budován, zcela v souladu s platnými mezinárodními předpisy.

Zdroj: mzcr.cz

logo-mzcr