MZ ČR: Přípravy preventivních opatření proti Ebole pokračují

17 / 10 / 2014

Ve čtvrtek 16. října 2014 se v Bruselu uskutečnilo neformální koordinační setkání zástupců rezortů zdravotnictví jednotlivých členských států EU. Předmětem jednání byla protiepidemická opatření v souvislosti s možným rozšířením viru  Ebola.  Formát setkání, svolaného evropským komisařem pro ochranu zdraví a spotřebitele Tonio Borgem, byl již předem takto avizován a jednání dle očekávání nepřineslo žádné konkrétní výsledky či návrhy opatření. Za Českou republiku se setkání zúčastnil zdravotní atašé Stálého zastoupení České republiky při EU.

„Postoj orgánů EU, nevměšovat se nadbytečným způsobem do protiepidemických opatření, která na svém území připravily jednotlivé členské státy, považuji za rozumný,“ konstatoval k závěrům schůzky ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Po jednání Bezpečnostní rady státu pokračují zástupci Ministerstva zdravotnictví, orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších zainteresovaných institucí v přípravě zavedení vstupního screeningu pasažérů letadel s místem určení pro přistání na Letišti logo-mzcrVáclava Havla Praha a dalších českých mezinárodních letištích. O tomto opatření rozhodla Bezpečnostní rada státu a platit začne od v úterý 21. 10. 2014 od 8 hodin.

Zdroj: mzcr.cz