MZ ČR: Podpis mezirezortní dohody podpoří zdravotnický export, ministr navštíví příští týden Čínu

11 / 06 / 2014

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Havlíček podepsali v úterý 10. června 2014 dohodu o úzké spolupráci mezi těmito dvěma rezorty. Cílem dohody je větší podpora exportu českých výrobců zdravotnických výrobků a zdravotních služeb na zahraniční trhy mimo státy Evropské unie (zejména na Arabský poloostrov, do Ruska a do Asie).

Na základě podepsaného memoranda a výměny informací a kontaktů mezi uvedenými ministerstvy dojde k významější propagaci české zdravotnické infrastruktury a poskytování lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační péče, což do ČR přivede nové zahraniční klienty.

„Jsem rád, že můžeme dneska otevírat téma, které je prioritou celé vlády. Víme, že česká ekonomika není v úplně nejlepší kondici. Prioritou vlády je samozřejmě podpora exportu. Protože i v oblasti zdravotnictví je v České republice je celá plejáda dobrých, kvalitních firem, které se snaží exportovat. Ministerstvo zdravotnictví si tuto záležitost vzalo jako jednu ze svých priorit,“ informuje Svatopluk Němeček.

Velmi si vážíme tohoto partnerství a očekáváme vzájemnou výhodnost pro oba resorty. Dohodu chápeme jako otevřené dveře k další spolupráci ve prospěch českých firem a prosazování českých výrobků, služeb a českého know-how na mezinárodním trhu," uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

„V příštím týdnu proto navštívím Čínu, kde podpořím české exportéry a prohloubím spolupráci mezi nemocnicemi. Zároveň budu slavnostně otevírat  největší investici ČR,“ dodává ministr Němeček.

Na této zahraniční misi proto ministra zdravotnictví doprovodí zástupci významných českých exportních firem, zástupci zdravotního výboru PSP, FN Motol, FN Hradec Králové, VFN, FN Ostrava, Nemocnice České Budějovice a SÚKLu.

Zdroj: mzcr.cz

logo-mzcr