MZ ČR: Otevřený dopis ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ministrovi financí Andreji Babišovi

04 / 04 / 2014

Vážený pane ministře,

ministerstvu zdravotnictví ČR je známa realita probíhajícího sporu mezi VZP a Protonovým centrem Praha. Okolnosti podpisu smlouvy mezi VZP a Protonovým centrem Praha tehdejším nuceným správcem VZP jsou v současnosti předmětem prověřování Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR, kterému Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo a poskytuje maximální součinnost. S ohledem na neveřejnost trestního řízení nepovažuje MZ za vhodné se k případu vyjadřovat a důvěřuje v řádné prověření věci Policií ČR. MZ se bude otázkami případné náhrady škody zabývat v rámci probíhajícího trestního řízení, ve kterém se lze v pozici poškozeného domáhat přiznání nároku na náhradu škody, pakliže vznikla, což znovu opakuji, je nyní předmětem posouzení orgánů činných v trestním řízení. Dokud nebude škoda prokázána, nemůže ji MZ dle zákona vymáhat.

Dovoluji si upozornit, že zákon neumožňuje, aby tento spor řešilo MZ či jakákoli třetí osoba, ale svěřuje roli účastníka řízení právě a pouze VZP. Dále je třeba zdůraznit, že MZ nemá žádný mandát, jak zasahovat do právních kauz, které řeší jiný subjekt, navíc v případě, kdy má MZ prostřednictvím svých členů ve Správní radě VZP informace o tom, že VZP a její advokátní kancelář tento spor řeší aktivně a s řádnou péčí, koneckonců poslanci hnutí ANO přítomní na Správní radě VZP jsou o tomto sporu velmi dobře informováni a je s podivem, že zpochybňují aktivní právní obranu VZP.

Na závěr si dovolím poukázat na to, že obdobnému politicko-mediálnímu tlaku čelilo v minulosti i MZ v souvislosti se sporem s firmou Diag Human, kde se také jednalo a jedná o živý spor a přesto se k němu někteří politici i politické strany vyjadřovali, a to bez hlubší znalosti celé právní problematiky. Takový tlak MZ považovalo a i nadále považuje za nevhodný, neboť de facto nutí VZP zveřejňovat citlivou strategii procesní obrany.

S pozdravem

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

ministr zdravotnictví

logo-mzcr