MZ ČR: Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc byl schválen

04 / 02 / 2016

 

Unknown-5 

Vláda dnes (3. 2. 2016) na svém zasedání schválila Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na období 2016–2019, který je provázán s již vypracovanou a schválenou Strategií reformy psychiatrické péče a Akčním plánem Duševní zdraví v Národní strategii Zdraví 2020.

„Péče o pacienty s neurodegenerativními onemocněními ve spojitosti s demencí se vzhledem k demografickému vývoji stává stále významnější prioritou v mnoha zemích světa. Také v České republice prognóza populačního vývoje varuje, že se stárnutím populace musíme počítat i s nárůstem počtu takto nemocných lidí,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Národní akční plán byl vytvořen Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účasti zástupců Sdružení měst a obcí, dále krajů, pojišťoven a odborných společností.

„Cílem akčního plánu je zlepšení kvality života nejen přímo pro lidi s Alzheimerovou nemocí a podobnými onemocněními, ale i pro jejich blízké, kteří o takové pacienty pečují. Chceme zvýšit informovanost v rámci poskytování zdravotních a sociálních služeb, podpořit vzdělávání, vznik center zaměřených na Alzheimerovu nemoc i výzkumné aktivity k problematice demence,“ vyjmenovává ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Tento strategický dokument je určen všem organizacím a poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb působícím v oblasti péče o pacienty s Alzheimerovou nemocí a dalšími obdobnými onemocněními. Dále bude sloužit krajům a obcím, které formulují své vlastní strategické dokumenty v oblasti zdravotní a sociální politiky, případně vzdělávání.

Unknown-5