MZ ČR: Nákupy přístrojů v Ostravské a Třinecké nemocnici byly schváleny před nástupem nové vlády

18 / 06 / 2014

Uvádíme na pravou míru článek MF DNES „Nemocnice kupují předražené přístroje i v éře nové vlády“ ze dne 17. 6. 2014. Nákupy přístrojů v Ostravské a Třinecké nemocnici byly schváleny před nástupem současného vedení ministerstva zdravotnictví a nové vlády.

Zároveň v obou zmiňovaných případech Městské nemocnice Ostrava a Nemocnice Třinec proběhla otevřená soutěž, které se vždy účastnilo více výrobců a přímých dodavatelů přístrojové techniky. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě průzkumu trhu zadavatelem tedy nemocnicí a byla posouzena nezávislými odborníky v dané oblasti, kteří konstatovali, že cena je v místě a čase obvyklá.

Zadavatel zároveň vybral z hlediska ceny nejnižší hodnotitelnou nabídku plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Vzhledem ke konkrétní technické specifikaci přístrojů, kterou se autor článku nezabýval, je nutné zdůraznit, že pokud se mají ceny dosažené ve výběrovém řízení korektně porovnávat, musí být vždy porovnáváno porovnatelné, při nezohlednění tohoto kritéria a rovněž doby příslušného nákupu dojde k významnému zkreslení.

V článku je v souvislosti s výše uvedenými zadávacími řízeními uvedena informace o zastavení části Integrovaného operačního programu spravovaného ministerstvem zdravotnictví, která však nesouvisí se zadávacími řízeními ve zmíněných nemocnicích a její uvedení je možné vnímat jako účelové.

V souvislosti s návrhy autora článku k možnému vyžádání levnějšího přístroje od společnosti Toshiba zadavatelem je nutné zdůraznit, že zadavatel vyloučil uchazeče, kteří nesplnili požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. V takovém případě má zadavatel povinnost dle zákona o veřejných zakázkách uchazeče vyloučit. Jakékoliv v článku navrhované domluvy nemocnice s uchazečem o veřejnou zakázku ve smyslu případné změny poptávané technologie jsou proti principu Zákona o veřejných zakázkách a mohly by být chápány jako rozpor s rovným přístupem ke všem účastníkům zadávacího řízení.
Zdroj: mzcr.cz

logo-mzcr