MZ ČR: Informační den ke Třetímu víceletému programu činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020

17 / 06 / 2014

V úterý 17. června 2014 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnil informační den ke Třetímu víceletému programu činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020.

Tento významný unijní zdravotní program představuje hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů Evropské unie v oblasti veřejného zdraví. Jeho smyslem je doplňovat a podporovat zdravotní politiky jednotlivých členských států ve směru zlepšení zdraví jejich občanů a snížení nerovností v oblasti zdraví. Hlavními tematickými oblastmi programu jsou podpora zdraví občanů, prevence onemocnění a podpora příznivého prostředí pro zdravý životní styl, ochrana občanů Unie před závažnými zdravotními hrozbami zvenčí, podpora budování kapacit veřejného zdraví a udržitelných systémů zdravotní péče a usnadnění přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči.  Program je financován přímo z unijního rozpočtu, na jeho realizaci jsou vyhrazeny finanční prostředky v objemu téměř 450 milionů EUR. Realizací programu je pověřena Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny.

„Opravdu náš těší, že jsme na setkání mohli přivítat dvě významné zástupkyně Agentury, projektovou manažerku Hristinu Milevu a finanční manažerku Klaru Kasnyik. Svědčí to o dosavadní dobré spolupráci i o značné prestiži, kterou náš Informační den má,“ uvedl Jan Bodnár, ředitel Odboru evropských fondů MZ ČR, který je národním kontaktním místem pro poskytování informací o tomto programu, jeho zaměření, oblastech podpory a způsobu financování.

Současný program na období 2014 – 2020 navazuje na 2. akční program v oblasti veřejného zdraví, který byl realizován v letech 2008 - 2013. Česká republika se v rámci předchozího akčního programu zapojila do 54 realizací, konkrétně 36 projektů, 15 společných akcí,1 konference a 1 veřejné zakázky. České organizace působily vždy jako přidružení partneři projektů či společných akcí, pouze v případě prezidentské konference v době českého předsednictví EU bylo MZ ČR koordinátorem celé této akce.

Zdroj: mzcr.cz

logo-mzcr