MZ ČR a SÚKL: Bezpečnost pacientů a pohyb léčiv na trhu nejsou ohroženy

07 / 01 / 2016

Unknown-5

Bezpečnost pacientů a pohyb léčiv na trhu nejsou ohroženy, sdělili ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Blahuta po společném jednání k dalšímu postupu při řešení situace ohledně sporu o autorská práva k softwarovým aplikacím, které jsou SÚKLem využívány.


„Tato vláda bohužel zdědila situaci, kdy velká část elektronické agendy je historicky vázána na monopolní firmy s velmi těžce vypověditelnými smlouvami, ve kterých nejsou dořešena autorská práva. Chci zde proto zdůraznit, že se v této situaci budeme chovat standardně a chránit zájmy státu a daňových poplatníků,“
uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Situace komplikuje práci zaměstnancům SÚKLu, nicméně důležitým sdělením pro české pacienty, lékaře a lékárníky je, že SÚKL ve své činnosti není nijak omezen. Jediné menší omezení se týkalo předepisování léčebného konopí, tato komplikace však byla vyřešena již před vánočními svátky mimořádným opatřením MZ ČR. Do konce příštího týdne navíc spustí SÚKL možnost předepisování léčebného konopí alternativním způsobem,“ řekl dále ministr.

„Časy, kdy stát a státní instituce sloužily soukromým firmám jako dojná kráva, jsou pryč. Takový postup je nepřijatelný a SÚKL na něj nemůže přistoupit. Děkuji zaměstnancům SÚKLu, že situaci zvládli, jakkoliv složitá byla. Není totiž možné dopustit, aby byla státní instituce takto vydírána,“ zakončil ministr Němeček.

Ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta doplnil: „Již od svého nástupu do funkce ředitele jsem byl nucen řešit nepřiměřenou, zatěžující a dlouhodobě budovanou závislost SÚKLu na jednom z dodavatelů v oblasti informačních technologií. Není však pravdou, že by SÚKL byl touto situací paralyzován. Bezpečnost českých pacientů a dohled nad pohybem léčivých přípravků na českém trhu nejsou v žádném případě nijak ohroženy.“