Myjete si správně ruce? Zjistíte to v Pardubické nemocnici při Dni hygieny rukou

30 / 04 / 2016

Udržovat ruce v čistotě – to je důležitá obrana proti šíření infekčních nemocí. Každoročně na tuto problematiku upozorňuje iniciativa Světové zdravotnické organizace (WHO), která na 5. května vyhlašuje Den hygieny rukou. Již tradičně se k této osvětové akci připojuje rovněž Pardubická nemocnice. Na tento den připravila instruktáž správného mytí a dezinfekce rukou.

„Mytí rukou je jeden z nejlehčích způsobů jak se vyhnout onemocnění a zabránit vzniku velké řady nemocí. Kampaň se snaží podporovat zdravotníky v praktikování dostatečné hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních, a tím i snížení rizika přenosu infekce. A to jak mezi zdravotníky, tak pacienty,“ řekla Petra Křížová, sestra kontroly infekcí oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice. Každoroční osvětová akce je zacílena na dvě skupiny osob. Předně je určena veřejnosti, ale oslovuje i personál nemocnice. Ve čtvrtek 5. května se mezi 9.00 až 12.00 hodin mohou lidé dozvědět řadu důležitých informací týkajících se správné hygieny rukou a odnést si informační letáky, které budou v Pardubické nemocnici rozdávat studentky Střední zdravotnické školy Pardubice oblečené ve slušivých tyrkysových tričkách připravených speciálně k této akci. Zároveň ve stejném čase bude ve vestibulu budovy Informací (pavilon č. 15) možné si vyzkoušet různé dezinfekční prostředky a ověřit si čistotu svých rukou pod ultrafialovým lampou v tzv. black boxu.

Den_hygieny_rukou_(3)

„Snažíme se využít této osvětové akce, abychom se podělili s veřejností o poznatky a zkušenosti se správnou hygienou rukou a ochranou před infekcemi. Návštěvníky i pacienty upozorňujeme rovněž na stojany s dezinfekcí, které jsou rozmístěny na všech odděleních. Při příchodu i odchodu by je měli použít, protože jen tak snižujeme riziko přenosu infekčních onemocnění. Chráníme se tak navzájem,“ řekla Petra Křížová.

Den hygieny rukou je zaměřen rovněž na všechny pracovníky v Pardubické nemocnici. Zdravotníci jsou pravidelně proškolováni v technikách mytí rukou, jejich dezinfekci a používání ochranných rukavic v různých situacích, při této akci si však mohou veškerá pravidla připomenout. Navíc třiceti náhodně vybraným zaměstnancům budou odebrány otisky prstů přímo na kultivační půdu v Petriho miskách, které budou následně vyhodnoceny na oddělení klinické mikrobiologie. Výsledky svého testu si poté mohou prohlédnout na intranetu Pardubické nemocnice.

„Správná hygiena rukou zdravotnického personálu chrání pacienty před infekcemi způsobenými bakteriemi vysoce odolnými proti antibiotikům, které se mohou v nemocničním prostředí vyskytovat. Na rizika spojená s nesprávnou hygienou rukou se tato kampaň snaží upozornit,“ řekla Lucie Bareková z oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice.

Podobně jako v minulých letech se do této osvětové akce zapojí i děti. Tématu hygieny rukou se ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí bude věnovat Základní škola praktická Artura Krause. „Podobně jako vloni se přidají i děti hospitalizované v naší nemocnici. Probírají tuto problematiku spolu s učitelkami ze školy při nemocnici a malují obrázky věnované správné hygieně rukou,“ uvedla Petra Křížová.

Zdroj: nempk.cz

logo-nemocnice