MUDr. Šimon Reich: O nemoci se musí pacient informovat akurátně a pravdivě!

MUDr. Šimon Reich: O nemoci se musí pacient informovat akurátně a pravdivě!
foto: Archiv redakce/MUDr. Šimon Reich
13 / 09 / 2020

Ministerstvo zdravotnictví České republiky na svém webu (https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19) uvádí údaje o COVIDu způsobem, který je pro mne jako lékaře naprosto nepřijatelný. Ostatní zpravodajské servery tyto data, jejich označení a interpretaci bezmyšlenkovitě přebírají. A to včetně periodik a serverů, které vnímám jako solidní (např. Seznam Zprávy). Považuji to za nezodpovědné, krátkozraké a kontraproduktivní.

Co mi konkrétně vadí? Je toho opravdu hodně, takže zkusím jen namátkou.

𝟏) 𝐏𝐨𝐜̌𝐞𝐭 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨𝐯𝐚́𝐧𝐢́ 𝐯 𝐬𝐨𝐛𝐞̌ 𝐳𝐚𝐡𝐫𝐧𝐮𝐣𝐞 𝐢 𝐭𝐲 𝐩𝐫̌𝐢́𝐩𝐚𝐝𝐲, 𝐤𝐝𝐲 𝐬𝐞 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨𝐯𝐚́𝐧𝐢́ 𝐨𝐩𝐚𝐤𝐨𝐯𝐚𝐥𝐨.

Když vyjde PCR test ve vzorku vašeho nosohltanu (odebraného kartáčkem) pozitivní, tak jste automaticky považováni za potenciálně infekčního. Ponechme nyní stranou, že to je z medicínského hlediska naprostá pitomost, a proto se také diagnóza většiny onemocnění málokdy zakládá čistě na jednom jediném vyšetření.

Nicméně, abyste následně naším slavným státem již za potenciálně infekčního považování nebyli, tak vám musí následující PCR test vyjít dvakrát za sebou negativní (chudák nosohltan). Všechny tyto zmíněné testy se hodí na jednu hromadu a tato se prezentuje široké veřejnosti skrze jedno jediné číslo, což postrádá jakýkoliv smysl.

Když už jednou chceme prezentovat laické široké veřejnosti a masovým médiím čísla, tak mi vůbec není jasné, proč se zaštiťujeme pouze PCR testem. Proč se nepracuje raději s tzv. real-time PCR testem? A už vůbec mi nejde na rozum, proč tyto testy nekombinujeme se sérologickými testy periferní krve (o diagnostice COVID-19 se více rozepíši někdy příště).

𝟐) 𝐔𝐯𝐚́𝐝𝐞̌𝐧𝐲́ 𝐩𝐨𝐜̌𝐞𝐭 𝐭𝐳𝐯. "𝐯𝐲𝐥𝐞́𝐜̌𝐞𝐧𝐲́𝐜𝐡" 𝐧𝐞𝐦𝐚́ 𝐧𝐢𝐜 𝐬𝐩𝐨𝐥𝐞𝐜̌𝐧𝐞́𝐡𝐨 𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐨𝐮.

Nákaza virem SARS-CoV-2 ještě neznamená, že tento patogen vyvolá onemocnění COVID-19. V 80 % případů se příznaky buď vůbec neobjeví nebo jsou jenom mírné. A pokud vám nějaký patogen (či jiný zásah) nezpůsobí žádné příznaky, tak z medicínského úhlu pohledu nejste nemocní. A když nejste nemocní, tak se ani nemůžete uzdravit.

Není to pro nás lékaře nic nového nebo neobvyklého. Stejně tak např. nákaza virem dětské obrny nemusí vyvolat příznaky ani nemusí váš organizmus jakkoliv poškodit. Imunita jedince ho dokáže udržet na uzdě a vytvoří proti němu účinnou obranu (která je později detekovatelná pomocí vyšetření protilátek v periferní krvi).

Jindy může nákaza proběhnout sice bez příznaků, ale problémy se v souvislosti s ní dostaví později. Toto je případ nákazy beta hemolytickým streptokokem (způsobující obvykle zánět krčních mandlí). Příznaky nemusíte mít žádné, ale vaše tzv. zkřížená imunita dokáže s odstupem poranit srdce, klouby, mozek či kůži.

Otázka nemoci je pochopitelně nekonečně složitá (samotná moderní západní medicína pracuje hned s několika různými definicemi) a můžeme nad ní filosofovat dlouhé hodiny. Ale klinická medicína se většinou drží definice nemoci jako poruchy zdraví, která je objektivně zjistitelná a často bývá vnímána i samotnou nemocnou osobou.

V této souvislosti ještě dvě provokativní otázky: Jste nemocní, pokud vám prokážu přítomnost parazita Pnemocystis jirovecii v plicích, cytomegaloviru ve slinných žlázách a nebo viru Epsteina a Barrové v hltanu? A když vás těchto breberek zbavím, uzdravíte se? Pokud si odpovědí nejste jistí a zajímá vás to, tak se ponořte do studia.

𝟑) 𝐏𝐨𝐜̌𝐞𝐭 𝐮́𝐦𝐫𝐭𝐢́ 𝐛𝐲 𝐦𝐞̌𝐥 𝐛𝐲́𝐭 𝐝𝐨𝐩𝐥𝐧𝐞̌𝐧 𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐨𝐛𝐧𝐞̌𝐣𝐬̌𝐢́ 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐞.

Tyto informace však k dispozici vůbec nemáme, protože nikdy nebyla nařízena povinná pitva, přičemž teprve patolog může potvrdit příčinu smrti. Musíme se proto spoléhat na studie ze zahraničí. To je sice lepší než drátem do oka, ale vždy je jistější mít data odpovídající zcela konkrétní populaci, která je středobodem našeho zájmu.

Teprve během pitvy se ukáže, co, kde a jak klinickým lékařům uniklo (včetně toho, zda to bylo či nebylo v jejich moci ovlivnit). A teprve po mnoha pitvách se o daném onemocnění naučíme to, co bychom se o něm jinak nenaučili. Je mi proto naprostou záhadou, proč nebyly povinné pitvy nařízeny (viz. můj recentní článek pro HlídacíPes).

Patologové jsou naprosto nepostradatelnou součástí moderní medicíny 21. století. Samotná pitva jako taková sice možná trochu ustoupila do pozadí (popředí zabrala široká plejáda nejrůznějších vyšetření vzorků odebraných z ještě živých pacientů), ale to neznamená, že byla nahrazena. Krom toho má pitva právě u nás relativně velkou tradici.

Jinými slovy českým patologům věřím víc než jiným a jsem přesvědčen, že by nám byli schopni poskytnout poměrně velmi akurátní informace nejenom stran toho, zda daného pacienta 1) zahubil koronavir v kombinaci s dalšími komorbiditami nebo 2) ho zahubilo něco jiného a na koronavirus byl "jenom" pozitivní.

𝐂𝐨 𝐫̌𝐢́𝐜𝐢 𝐳𝐚́𝐯𝐞̌𝐫𝐞𝐦? 𝐉𝐚́ 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧𝐞̌ 𝐚𝐧𝐢 𝐧𝐞𝐯𝐢́𝐦.

Já jen doufám, že brzy vystoupí premiér a uklidní mne, že pětiletku plníme na 110 %, že se máme skvěle a celý svět nám závidí. Do toho poňafá roztomilého pejska, vyloží růžovou budoucnost z karet a nechá se slyšet, že pro naší republiku zařídil příznivé postavení Saturnu přímo v Bruselu společně s kolegy z V4.

Tagy článku