MUDr. Daniel Nalos, lékař Krajské zdravotní, a. s., pracující v ústecké Masarykově nemocnici, získal významné ocenění

08 / 08 / 2017

MUDr. Daniel Nalos, lékař a bývalý dlouholetý primář ARO, z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získal od České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) ocenění Osobnost ČSIM za celoživotní práci v oboru a významný přínos k jeho rozvoji. K ocenění MUDr. Danielu Nalosovi pogratuloval generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala

 

 

Cenu uděluje výbor České společnosti intenzivní medicíny jedenkrát ročně. Součástí předání ocenění byla i slavnostní přednáška. Oceněný lékař přednášel na téma Integrace intenzivní medicíny. „Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je první velkou nemocnicí v České republice, kde se integrace intenzivní medicíny realizovala v novém areálu na Bukově. Nyní slouží jako vzorový model,“ uvedl MUDr. Daniel Nalos, který v Krajské zdravotní, a. s., pracuje jako lékař a koordinátor péče o pacienty v intenzivní péči a je držitelem certifikátu „Lektor regionální anestezie II. stupně“.

 

Kromě významného ocenění se může pochlubit spoluautorstvím dvou odborných knih. První, s názvem Periferní nervové blokády, získala ocenění Českým literárním fondem a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za rok 2010 v oblasti medicíny a další tři ocenění. Druhá odborná publikace je kniha s názvem Vybrané kapitoly z intenzivní péče z roku 2016. MUDr. Daniel Nalos se věnuje nejen odborné literatuře, ale je také spoluzakladatelem neziskové organizace SONO AKADEMIE, jejímž jediným cílem je výuka základů ultrazvukových technik pro anesteziology a intenzivisty.

 

Petr Sochůrek, redaktor Infolistů