MSK: Krajský koordinátor odpovídá nespokojeným praktikům

MSK: Krajský koordinátor odpovídá nespokojeným praktikům
foto: www.msk.cz/MSK logo
05 / 05 / 2021

Prohlášení krajského koordinátora očkování k nespokojenosti praktických lékařů s dodanými vakcínami proti onemocnění COVID-19

Distribuce vakcín směrem k praktickým lékařům je od počátku konzultována a realizována ve spolupráci s Krajským koordinátorem pro praktické lékaře v Moravskoslezském kraji MUDr. Hromkem.

Všichni praktičtí lékaři, kteří splnili podmínky dané Metodickým pokynem pro očkování vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen Pokyn), již min. 1 balení očkovacích látek dostali. Celkem se jednalo o více než 36 tis. dávek vakcíny. Spolu s vakcínami dodal kraj praktickým lékařům také spotřební materiál nutný pro očkování, a to 19 tis. injekčních stříkaček a 29 tis. injekčních jehel.

Předmětný Pokyn hovoří, že primární očkovací látkou určenou pro praktické lékaře je AstraZeneca (Vaxzevria) s pozdějším zapojením vakcíny od společnosti Johnson&Johnson.

Základní podmínkou pro závoz vakcín do ordinace praktického lékaře je, aby měl lékař v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), modulu ISINočko registrováno min. 100 svých pacientů, kteří mají zájem o očkování. Zároveň dle Pokynu platilo a platí, že s ohledem na nízké množství očkovací látky AstraZeneca (Vaxzevria) dodané do ČR, je možné jedné ordinaci doručit maximálně 1 balení této očkovací látky, tj. 100 dávek.

S ohledem na počty registrací a se znalostí výše uvedeného Pokynu kraj vyjednal výjimku a zajistil možnost dodání vakcín i do těch ordinací praktických lékařů, kteří neměli registrováno alespoň 100 pacientů, a to s jediným cílem - vyjít praktickým lékařům co nejvíce vstříc a zajistit efektivní a rychlé proočkování populace.

Uvědomujeme si, že distribuce vakcín neprobíhá úplně tak, jak bychom všichni chtěli. Bohužel z pozice kraje nemáme možnost ovlivnit jejich dodávané množství ani korigovat termíny dodání.

Problémy ale vznikají také ze strany samotných lékařů. Velká část lékařů, kteří hovoří, že mají ze strany svých pacientů zájem o očkování, ale nemají pro ně dostatek vakcín, je neregistrovali v souladu splatnou metodikou do centrálního rezervačního systému. Nemáme tedy jedinou možnost, jak zjistit, že má praktický lékař o dodání vakcín zájem.

Dnes vyzveme prostřednictvím emailu znova všechny praktické lékaře, aby své pacienty zaregistrovali do systému a umožnili nám tak získat relevantní data pro efektivní distribuci dalších pro praktické lékaře vhodných očkovacích látek.

Dalším problémem, který aktuálně řešíme a který rozpoutal kolotoč telefonátů je, že někteří praktičtí lékaři špatně nastavili termín pro druhou dávku vakcinace. Dle doporučení České vakcinologické společnosti je ideální rozmezí pro očkování vakcínou AstraZeneca (Vaxzevria) 2. dávkou 12 týdnů po aplikaci 1. dávky. Velké množství praktických lékařů si však bohužel pozvalo pacienty na očkování druhou dávkou už v termínu 8 týdnů namísto doporučených 12, někteří dokonce už po 4 týdnech, aniž by měli informaci o dřívějším doručení vakcín do jejich ordinací. Omlouváme se tímto všem, kterým byl změněn termín pro očkování druhou dávkou, za toto ale Moravskoslezský kraj nenese žádnou odpovědnost.

Rád bych praktické lékaře ubezpečil, že dodávky vakcín určených pro praktické lékaře nebyly přesměrována do očkovacích center. Vakcíny byly pouze dodány na jedno místo, kterým je distribuční očkovací místo Fakultní nemocnice Ostrava, odkud budou následně rozvezeny do jejich ordinací.

Moravskoslezský kraj tak od 1. března distribuoval mezi praktické lékaře veškeré vakcíny AstraZeneca (Vaxzevria), které dostal k dispozici z centrální úrovně, a to skrze Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a společnost Alliance Healthcare.

Nad rámec tohoto již distribuoval 2 tis. dávek vakcíny Moderna praktickým lékařům v okrese Nový Jičín.

V nejbližších dnech bude distribuováno více než 13 tis. dávek vakcín AstraZeneca (Vaxzevria) na druhé dávky těm praktickým lékařům, kteří vakcíny na první dávky obdrželi v prvním březnovém týdnu.

Dále má kraj v plánu provádět distribuci Moderny do jednotlivých okresů MSK v následujících týdnech tak, aby byla co nejvíce pokryta fronta pacientů praktických lékařů registrovaných v ISINočko.

Již více než dva týdny si praktičtí lékaři objednávají očkovací látky AstraZeneca (Vaxzevria) a Johnson&Johnson pro první dávky svým pacientům přímo přes Sdružení praktických lékařů ČR, které následně zajišťuje distribuci prostřednictvím Aliance Healhcare. Kraj jejich distribuci nezajišťuje. Praktičtí lékaři si musí stejným způsobem zajistit také dávky druhé.

V Moravskoslezském kraji obdrželo vakcíny téměř 400 praktických lékařů z celkových pěti set v kraji, tedy více jak 80 %.

Na závěr lze pouze konstatovat, že mediální výpady některých praktických lékařů, i ty historické, byly vyvolány pouze a jen jejich neznalostí základních postupů a pravidel, které na svých webových stránkách věnovaných očkování aktualizované udržuje nejen ČR – Ministerstvo zdravotnictví, ale také Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který pro zajištění obecné informovanosti zřídil a provozuje, vedle celostátní linky 1221, také svoji help-line, která již odbavila více jak 20tis hovorů.

 

Pavel Rydrych

Krajský koordinátor očkování

 

Tagy článku