Mostecká nemocnice: Pro pacienty s neurologickými a nově i s duševními poruchami je otevřeno modernizované lůžkové oddělení

Mostecká nemocnice: Pro pacienty s neurologickými a nově i s duševními poruchami je otevřeno modernizované lůžkové oddělení
foto: www.kzcr.cz/Primari Macko a Albrecht
29 / 02 / 2024

V mostecké nemocnici Krajské zdravotní se díky rekonstrukci zvýšil od února počet lůžek pro pacienty s neurologickými obtížemi. Dalších deset lůžek na nově zrekonstruované stanici využije v mostecké nemocnici psychiatrické oddělení pro své pacienty.

Úzkou spoluprací mezi neurologickým a psychiatrickým oddělením vznikla pro pacienty v mostecké nemocnici nová služba – tzv. sdílená neuropsychiatrická lůžka, která rozšiřují možnosti léčby u neurologických i psychiatrických pacientů. Rekonstrukcí lůžkového fondu se pacienti z celého Ústeckého kraje dostanou k nejmodernější psychiatrické léčbě metodami neinvazivní mozkové stimulace. Sdílení lůžek mezi dvěma odbornostmi přináší i širší možnosti jak v léčbě pacientů s duševním a neurologickým onemocněním, tak ve vzdělávání lékařů. V neposlední řadě je sdílení lůžek i maximálně efektivní a ekonomický způsob řízení poskytování lůžkové zdravotní péče.

„Jsem velmi rád, že se nám povedlo díky úzké spolupráci s neurologickým oddělením a velké podpoře vedení Krajské zdravotní a mostecké nemocnice sdílená lůžka otevřít. Tento významný krok umožní poskytování komplexní neuropsychiatrické diagnostiky a péče s psychoterapií, rehabilitací a ergoterapií. V rámci reformy psychiatrické péče poskytujeme pacientům v našem denním sanatoriu a neurostimulačním centru moderní léčebné metody, jakou je například neinvazivní mozková stimulace, v kontextu multidisciplinárního přístupu. Snažíme se destigmatizovat nemoci mozku,“ řekl MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., primář Psychiatrického oddělení Nemocnice Most, který zároveň zastává pozici přednosty Psychiatrické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici.

„Somatické choroby – a nejen neurologické, ale i interní, plicní, onkologické…, vždy s sebou nesou i složku psychickou. Například depresivní poruchy se můžou projevit u pacientů s Parkinsonovou chorobou, u pacientů trpících roztroušenou sklerózou nebo epilepsií. Časté jsou i depresivní stavy po překonaných cévních mozkových příhodách, se kterými se setkáváme v prostředí našeho iktového centra pravidelně. Koncept sdílených lůžek nám dává možnost úzké týmové spolupráce, díky které jsme schopni nejen zaléčit neurologické onemocnění, ale současně podchytit doprovodný psychický diskomfort či duševní poruchu a poskytnout pacientům včasnou a adekvátní léčbu,“ sdělil MUDr. Ján Macko, primář Neurologického oddělení Nemocnice Most.

„Blahopřeji MUDr. Albrechtovi k otevření sdílených neuropsychiatrických lůžek a tím zahájení obnovení lůžkového provozu Psychiatrického oddělení v nemocnici Most, jak si předsevzal po svém převzetí primariátu ve druhé největší nemocnici Krajské zdravotní. Zároveň děkuji primáři neurologického oddělení MUDr. Mackovi a celému týmu jeho oddělení, díky jehož vstřícnému přístupu a podpoře bylo možné tímto unikátním přístupem zajistit lůžka pro rozvoj moderních metod péče pro pacienty,“ uvedl Ing. Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most.

www.kzcr.cz

Tagy článku