Most: Krajská zdravotní dokončila modernizaci prostor šestinedělí gynekologicko-porodnického oddělení mostecké nemocnice

06 / 08 / 2016

Krajská zdravotní, a. s., dokončila modernizaci prostor stanice šestinedělí gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Most, o. z. Rekonstrukci uskutečnila Krajská zdravotní díky daru Vršanské uhelné a. s. Darovací smlouva ve výši 3,2 milionu korun, sjednaná v rámci partnerství těžební společnosti s Ústeckým krajem, byla podepsána v březnu 2016. Na navazující projekt „Obnova přístrojové techniky a dovybavení šestinedělí a novorozenců“ v Nemocnici s poliklinikou v Mostě poskytlo dotaci jeden milion korun Krajské zdravotní ze svého rozpočtu město Litvínov.

 

„Pomoci Vršanské uhelné si velmi vážíme. Rekonstrukce mostecké stanice šestinedělí bezprostředně navázala na nedávnou modernizaci porodnice s porodními sály, kterou také spolufinancovala Vršanská uhelná darem ve výši 4,2 milionu korun. Nesmírně si ceníme také podpory města Litvínov, díky níž získá stanice šestinedělí nové přístroje a další vybavení, tak důležité pro její provoz,“ poděkoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Současně s poděkováním omluvil nepřítomnost donátorů, manželů Tykačových a generálního ředitele Vršanské uhelné, a. s. Ing. Vladimíra Roučka na slavnostní prezentaci rekonstruované stanice šestinedělí z důvodu dovolené mimo Českou republiku.

kzcr most gyn

 

 

„Je zřejmé, že rekonstrukce šestinedělí přináší pro matky s dětmi zkvalitnění poskytované péče a zásadní zlepšení podmínek pro jejich pobyt. A zároveň to znamená výrazné zlepšení pracovního prostředí pro zdravotnický personál,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., který poděkoval.

zhotoviteli rekonstrukce a všem, kteří se na jejím průběhu podíleli včetně personálu oddělení, před kterým ještě stojí úkol finálního dovybavení prostor a již netrpělivě očekávané stěhování maminek s dětmi z náhradního zázemí.

„Velice si vážím přístupu našich zastupitelů, kteří schválili dotaci jeden milion korun Krajské zdravotní na technické dovybavení a zázemí šestinedělí. Je to obrovský úspěch, protože většina našich maminek jezdí sem do Mostu, do pro nás nejbližší nemocnice,“ řekla starostka Litvínova Mgr. Kamila Bláhová.

Po stavebních úpravách na stanici šestinedělí vznikly čtyři nové nadstandardní jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Zároveň byly zrekonstruovány tři třílůžkové pokoje ve standardním provedení, modernizací prošlo také sociální zařízení a ostatní zázemí. Součástí investiční akce byla rovněž rekonstrukce centrální chodby, na níž došlo k výměně veškerých dveří včetně zárubní, opravě povrchů a instalaci rastrového podhledu s novými svítidly. Celkové náklady na rekonstrukci stanice šestinedělí mostecké nemocnice přesáhly 3,5 milionu korun, přičemž 3,2 milionu pokryl dar Vršanské uhelné, a.s. a zbývající část dodala Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů.

Rekonstruované prostory díky stavebně - technickému řešení tzv. zájmových prostor byly přímo propojeny s již zmodernizovaným oddělením porodnice. Investiční akce si vyžádala částku 7,73  milionu korun, z níž 4,2 milionu korun šlo z daru Vršanské uhelné, a. s. Krajská zdravotní z vlastních zdrojů akci dofinancovala. Finanční prostředky umožnily rekonstrukci gynekologicko - porodnického oddělení včetně významných dispozičních změn a celkové modernizace porodnice a porodních sálů, ve které se během její 40 leté existence narodilo přes 40 tisíc dětí.

Po právě dokončených rekonstrukcích stavebních částí předpokládáme zprovoznění rekonstruované stanice šestinedělí v mostecké nemocnici od září.

V roce 2015 se v porodnici mostecké nemocnice narodilo 957 dětí, za první polovinu letošního roku se narodilo 478 novorozenců. Vedení Krajské zdravotní i zdravotníci z gynekologicko-porodnického oddělení jsou přesvědčeni, ze celková rekonstrukce porodnice a šestinedélí přispěje k zájmu budoucích rodiček o služby největší porodnice na Mostecku a přilehlých spádových oblastech. K dlouholeté zdravotní péči na velmi vysoké úrovni nyní získala mostecká porodnice i krásné, nové zázemí, odpovídající soudobým standardům i potřebám.

Zdroj: kzcr.eu