Moravskoslezský kraj: NEMOCNIČNÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD BUDOU DÍKY CHYTRÝM TECHNOLOGIÍM ZPRACOVÁVAT PŘÍMO V NEMOCNICÍCH

Moravskoslezský kraj: NEMOCNIČNÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD BUDOU DÍKY CHYTRÝM TECHNOLOGIÍM ZPRACOVÁVAT PŘÍMO V NEMOCNICÍCH
foto: msk.cz/Hygienizační jednotka
27 / 01 / 2021

Havířovská a frýdeckomístecká nemocnice budou minimalizovat využívání spaloven nebezpečného odpadu. Biologicky kontaminovaný odpad budou upravovat přímo v nemocnicích ve speciálních hygienizačních jednotkách.

Obě nemocnice byly úspěšné s žádostmi o podporu z EU, dvě zařízení za celkem 8,2 milionu korun spustí provoz v polovině tohoto roku.

Nemocniční odpad se řadí do kategorie nebezpečného odpadu, na jehož sběr a odstraňování jsou kladeny s ohledem na prevenci infekce zvláštní požadavky. Biologicky kontaminovaný odpad musí být ze zákona během několika málo dnů zpracován ve spalovně nebezpečných odpadů. „Chytré technologie nám můžou hodně pomoct i v nakládání s odpady. V nemocnicích každoročně vzniká několik desítek tun nebezpečného odpadu, který nemocnice posílají do spaloven nebezpečného odpadu. Našli jsme způsob, jak toto množství materiálu výrazně snížit. S využitím mikrovlnného záření v uzavřeném hygienizačním boxu se materiál přetvoří na stabilní suchý odpad bez nebezpečných vlastností. Touto procedurou se navíc o čtvrtinu zmenší hmotnost materiálu a jeho objem se sníží dokonce až o osmdesát procent. Pro životní prostředí to je určitě z hlediska dopravy a skládkování mnohem menší zátěž,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro chytrý region Jakub Unucka a vysvětlil, že úpravou v těchto jednotkách vzniká jako vedlejší produkt jen čistá vodní pára vypouštěná ventilací přes HEPA filtr. Pro provoz zařízení vyžaduje pouze přívod elektřiny a výduch pro vodní páru.

O dotaci na pořízení přístroje si zažádaly dvě nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem. Jednou z nich je Nemocnice s poliklinikou Havířov. „Naše nemocnice ročně vyprodukuje zhruba 180 tun nebezpečného odpadu. Propočítali jsme kapacitu hygienizační jednotky a ukázalo se, že díky novému zařízení se sníží množství našeho nebezpečného odpadu až o 95 procent. Využíváním této technologie se tak bude naše nemocnice chovat ekologicky a bude tak i společensky odpovědnější. Jsem rád, že nás v tom Moravskoslezský kraj podpořil,“ sdělil ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov Norbert Schellong a doplnil, že na pořízení technologie bude čerpána dotace z Operačního programu Životního prostředí, oblast podpory Zvýšení podílu materiálního a energetického využití odpadů.

„Poslední měsíce jsme zaznamenali výrazný nárůst nemocničního odpadu. S ohledem na epidemiologická opatření se navýšilo množství roušek, ale hlavně ochranných obleků a dalších pomůcek, které intenzivně naši zaměstnanci využívají. Hygienizační jednotka ovšem slouží i k úpravě pevných odpadů, jako jsou například ostré chirurgické pomůcky. Zařízení totiž materiál dokáže kromě hygienizace také mechanicky rozmělňovat,“ prozradil ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal.

Obě zařízení by měla v krajských nemocnicích spustit provoz v červnu roku 2021. Náklady na pořízení táto moderní technologie jsou vyčísleny na 8,2 milionu korun.

„Pokud se hygienizační jednotky v obou nemocnicích osvědčí, chtěli bychom, aby si je pořídila i ostatní krajem zřizovaná zdravotnická zařízení. Také věřím, že budeme inspirací i pro zřizovatele dalších nemocnic na území regionu,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka.

www.msk.cz

Tagy článku