Moravskoslezský kraj: Duchovní péče v nemocnicích se rozšiřuje

Moravskoslezský kraj: Duchovní péče v nemocnicích se rozšiřuje
foto: www.msk.cz/Moravskoslezský kraj - logo
09 / 02 / 2023

Síť nemocnic, ve kterých slouží nemocniční kaplani, se rozrostla o Bíloveckou nemocnici. Poslání nemocničních kaplanů: trávit čas s nemocnými, doprovázet je dobrým slovem a modlitbou a zajímat se o jejich starosti, akcentuje taky papež František v listu ke Světovému dni nemocných, který připadá na 11. února.

„Nemocniční kaplani působí v téměř všech větších nemocnicích v Moravskoslezském kraji. V tuto chvíli hledáme vhodného kandidáta pro nemocnici v Krnově,“ uvádí koordinátor nemocničních kaplanů v ostravsko-opavské diecézi P. Václav Tomiczek. Zdůrazňuje, že nemocniční kaplan je k dispozici každému pacientovi bez ohledu na víru nebo vyznání. „Je to ekumenická služba. Například v nemocnicích na Třinecku působí kaplani ze Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Pokud by si ale někdo z nemocných přál katolického duchovního, zavolají někomu z místních kněží. Funguje to i obráceně tam, kde je nemocničním kaplanem katolík.“

Úkolem nemocničního kaplana je poskytovat duchovní oporu hospitalizovaným, případně též jejich rodinám nebo zaměstnancům nemocnice. „Má práce spočívá v naslouchání,“ popisuje Marie Svobodníková, nová nemocniční kaplanka na odděleních následné péče Bílovecké nemocnice. Sama pacientům nabízí to, co jinak personálu na oddělení často chybí: čas. „Snažím se potkat s každým pacientem, kterých tu máme asi 80. Když se představím, velká část pacientů odmítne. Já se jim ale snažím prakticky ukázat, o co jde. Povídáme si a většinou mi pak řeknou: ‘Paní kaplanko, přijďte ještě někdy’,” popisuje začátek setkání, které může pokračovat modlitbou, ale nemusí. Kromě Bílovce bude Marie Svobodníková už brzy doprovázet pacienty v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově u Vítkova, která patří ostravské fakultní nemocnici.

Jak příklad z Bílovce napovídá, povolání nemocničního kaplana není určeno pouze pro kněze. „Podmínkou pro práci nemocničního kaplana je vysokoškolské studium teologie a roční nadstavbový kurz zaměřený na nemocniční kaplanství,“ vysvětluje P. Václav Tomiczek, který jako kaplan působí ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde zároveň patří do paliativního týmu. Vedení nemocnice ho v lednu ocenilo jako jednoho ze zaměstnanců roku 2022. Mapu nemocničních kaplanů spolu s jejich kontakty najdete na webu: www.kaplan-nemocnice.cz.

Být na blízku lidem v utrpení a nemoci; to je také cíl, ke kterému vybízí papež František v listu ke Světovému dni nemocných, který vyhlásil jeden z jeho předchůdců Jan Pavel II. roku 1993 na 11. únor. „Vyzývám vás, abyste se zamysleli nad tím, že právě skrze zkušenost křehkosti a nemoci se můžeme učit jít společně podle Božího stylu, kterým je blízkost, soucit a něha,“ píše papež František. V čase kolem 11. února udělují kněží starším a nemocným farníkům tzv. svátost pomazání nemocných, která je spojena s modlitbou za Boží posilu v čase nemoci a uzdravení. 11. února si římskokatolická církev připomíná výročí prvního mariánského zjevení ve francouzských Lurdech.

www.doo.cz

Tagy článku