Mobilní aplikace XPASS pomáhá předcházet sexuálnímu násilí. Slouží i jako důkaz proti křivému obvinění

Mobilní aplikace XPASS pomáhá předcházet sexuálnímu násilí. Slouží i jako důkaz proti křivému obvinění
foto: www.xpass.cz/Aplikace XPASS
23 / 06 / 2022

Nová mobilní aplikace XPASS, první svého druhu na českém trhu, umožňuje vyjádřit oficiální souhlas se sexuálním stykem.

Její ambicí je významně snížit počet sexuálně motivovaných trestných činů a vnést osvětu do oblasti sexuálně-právní ochrany. Aplikace reaguje na trend legislativy západních zemí a Evropské unie o povinnosti obviněné osoby ze sexuálního násilí zajistit si důkaz o tom, že k danému sexuálnímu aktu byl udělen souhlas. Nejen křivě obvinění, ale především oběti, kterých je v České republice ročně kolem 12 tisíc, tak získávají účinný nástroj prevence, pomoci i důkazu.

Hlavním motivem pro vznik aplikace XPASS, která byla dnes spuštěna, je komplexní řešení problematiky sexuálně motivovaných trestných činů. Projekt XPASS zakladatelky a investorky Aleny Sadílkové stojí na čtyřech pilířích, které se vzájemně podporují – aplikace XPASS, Nadační fond XPASS podporující oběti sexuálního násilí, Edukace XPASS, která informuje v oblasti práva a trestných činů, a certifikované služby XPASS.

XPASS / www.xpass.cz

Bezpečné intimní vztahy

Smyslem aplikace XPASS je podpořit bezpečné intimní vztahy a posílit odpovědnost každého jedince za důsledky svého chování. Uživateli poskytuje nástroj k diskrétnímu a bezpečnému uložení informace o souhlasu se sexuálním aktem. Inverzním způsobem funguje jako důkaz o tom, že souhlas dán nebyl. V západní legislativě se nově vyskytuje termín „znásilnění z nedbalosti“. Takových případů se ohlašuje stále více, a právě těmto situacím dokáže aplikace XPASS zabránit.

Informace uložené v aplikaci nelze šířit a zneužít, mohou být poskytnuty pouze jako důkaz orgánům činným v trestním řízení pro případ vyšetřování trestného činu. Aplikace jde dokonce dál a umožňuje nedat souhlas s konkrétními sexuálními praktikami, tudíž i tentokrát poskytne důkaz o tom, že sice byl dán souhlas, ale například s vyloučením sexu ve skupině, pořizováním záznamu, sexu bez použití kondomu apod. V aplikaci se ukládají informace o vydaném souhlasu ke konkrétním sexuálním praktikám s konkrétními osobami, v daném místě a čase, čímž se vytvoří digitální stopa jako důkaz. Existence takového důkazu pomáhá kdykoli vyvrátit křivé obvinění z toho, že se daný sexuální akt odehrál bez souhlasu. Neexistence důkazu podpoří žalující stranu v tom, že žalovaná strana (pachatel) souhlas neměla. Proces vyšetřování se významně urychlí a současně se sníží počet křivých obvinění. Donedávna platilo (a v ČR stále platí), že bylo na oběti, aby dokázala, že aktivně nesouhlasila.

„Aplikace má rovněž vyřešenou otázku ´uživatele pod nátlakem´, kdy takovému uživateli nabízí možnost nejen souhlas nevydat, ale dokonce si nenápadně přivolat pomoc profesionálů ze security společnosti. Aplikace bohužel nedokáže fyzicky zabránit úmyslnému činu znásilnění, ale zvyšuje šance oběti na rychlý a spravedlivý proces. Největší úspěch očekáváme v případech tzv. znásilnění z nedbalosti, kde je předpoklad, že aplikace vytvoří dostatečnou psychologickou bariéru těm, kteří spoléhají na nedostatek důkazů, na oslabenost oběti pod vlivem omamných látek, nebo stále jen nechápou, že NE znamená NE,“ uvádí Alena Sadílková, autorka projektu. 

Největší zájem o aplikaci očekává Alena Sadílková u mladé generace, a to vzhledem k její tendenci k digitalizovanému životnímu stylu s mobilními aplikacemi a sociálními sítěmi. „Mění se pravidla, způsoby i zvyky, jak spolu lidé navazují kontakty. Ještě před několika lety jsme si neuměli představit online rande přes aplikace, jako je Tinder. U mladých lidí rezonuje změna klimatu v oblasti sexuálního násilí a téma je zajímá. Neztotožňujeme se s tvrzením, že udělení souhlasu je neromantické, přehnané či dokonce jde o zbraň žen proti mužům. Aplikace poskytne digitální stopu jako důkaz nejen znásilněným, ale také těm, kteří byli ze znásilnění neprávem obviněni, a navíc může významně snížit počet ´znásilnění z nedbalosti´, ke kterým dochází zbytečně, často jen z nezkušenosti či nezralosti,“ upřesňuje Alena Sadílková.

Prevence a pomoc obětem

Pro posílení poslání aplikace byl v rámci projektu založen Nadační fond XPASS pro oběti sexuálního násilí. Jeho záměrem je finančně i morálně podpořit oběti sexuálního násilí, aby neváhaly podat trestní oznámení, od něhož často odrazuje vědomí nákladů na právní pomoc nebo pocit beznaděje z vidiny předem prohraného procesu. Šíření povědomí o smyslu a způsobu použití aplikace bude také podpořeno edukací na základních školách, jejímž cílem bude odbourat stereotypy a vytvořit zdravé prostředí a povědomí o tom, co je a co není přijatelné v oblasti sexuálních vztahů.

Aplikace je zdarma ke stažení na App Store i Google Play. 

 

Projekt XPASS vznikl jako komplexní řešení problematiky sexuálně motivovaných trestných činů. Zahrnuje mobilní aplikaci XPASS, Nadační fond XPASS, Edukaci XPASS a certifikované služby XPASS. Aplikace XPASS je založena na principu (ne)dání souhlasu. Zásadním důkazem o (ne)poskytnutí souhlasu je právě (ne)existence tohoto souhlasu v této aplikaci, kterou uživatel aktivně používá, tj. má ji nastavenou tak, aby souhlas mohl kdykoli snadno udělit. Nadační fond XPASS a Edukace XPASS jsou podpůrnými prostředky pro šíření osvěty nejen o užívání aplikace. Nadační fond má za cíl finančně podpořit oběti sexuálního násilí v procesu ohlášení i v procesu následné terapie a současně podpořit jiné projekty (včetně aplikace XPASS) zaměřené na snížení sexuálního násilí. Cílem Edukace XPASS je prevence v rámci vzdělávání. 

Alena Sadílková je autorkou projektu XPASS včetně aplikace XPASS. Je vystudovaný pedagog, matka tří synů. V roce 2017 ji zaujaly zprávy o hnutí MeToo a začala se zamýšlet, jak by bylo možné podobným případům sexuálního násilí či obtěžování nejen předcházet, ale i jak pomoci obětem, aby měly šanci na důstojný proces vyšetřování a potřebnou psychologickou péči. Jako matka tehdy dospívajících synů si uvědomila, že negativní důsledky sexuálního násilí se netýkají jen obětí sexuálního násilí, ale také těch, kteří jsou z něho křivě obviněni. A právě tento pohled na věc ji přivedl na inovativní myšlenku vytvořit mobilní aplikaci pro rychlé a snadné uložení důkazu o souhlasu tak, aby byl takový důkaz  kdykoli použitelný a zároveň nezneužitelný a aby ho nebylo možné získat nátlakem. Nejprve nápad konzultovala se svými syny, kteří ho přijali s nadšením a přesvědčili ji, aby se pustila do jeho realizace. Potřeba Aleny Sadílkové řešit problém komplexně dala vzniknout celému projektu XPASS, do kterého se postupně zapojili odborníci z řad IT, advokátů, pedagogů, sexuologů a dalších, které spojuje přesvědčení, že právě tento projekt s touto aplikací by měl dokázat snížit počet sexuálního násilí.  

 www.xpass.cz

Tagy článku