MN Ostrava: Centrální příjem s Emergency prošel částečnou rekonstrukcí

22 / 12 / 2016

V termínu od poloviny září do poloviny prosince 2016 prošly prostory Centrálního příjmu s Emergency rekonstrukcí. Úprav se dočkalo několik místností v přízemí monobloku pavilonu E2. Byly provedeny úpravy dvou vyšetřoven, ambulance, kartotéky, čekárny pacientů, místnosti s EKG a denní místnosti pro personál. Rekonstrukce zahrnovala vybourání příček a otvorů pro dveře, keramické obložení stěn, položení podlahy, instalaci vnitřních rozvodů, osvětlení, osazení nových ramp s medicinálními plyny. Prostory byly vybaveny novým nábytkem a zdravotními lůžky.

CPE_(13)c

Celkové náklady oprav včetně vybavení se vyšplhaly na 4,4 milionů korun. Stavba byla financována z Fondu pro rozvoj nemocnice zřízeného statutárním městem Ostrava.

Ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig přivítal investici města těmito slovy: „Velmi děkujeme statutárnímu městu Ostrava, že do nás vložilo tuto nemalou finanční částku. Chápeme to jako jeden z prvních kroků k modernizaci nemocnice, které nás čekají v nejbližších letech.“  Primář oddělení Martin Šustek pak popsal důvody rekonstrukce těmito slovy:„Interní příjmová ambulance Centrálního příjmu již 15 let po posledních úpravách ztrácela schopnost komfortně vyhovět množství pacientů, vesměs s interními potížemi. Během přestavby byly jednak zvětšeny prostory ambulancí, přibyla i nová ambulance, čímž se zvýšila kapacita interní příjmové ambulance o cca 30 procent.“