Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se setkal s vedením a primáři Nemocnice Pelhřimov

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se setkal s vedením a primáři Nemocnice Pelhřimov
foto: www.hospital-pe.cz/Ministr v Pelhřimovské nemocnici
05 / 07 / 2023

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví České republiky Vlastimil Válek zavítal dne 3. července v rámci své pracovní cesty do Nemocnice Pelhřimov.

Setkal se s ředitelem nemocnice Janem Mlčákem, zástupci vedení nemocnice a primáři, dále s hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem, náměstkem pro zdravotnictví Kraje Vysočina Vladimírem Novotným a poslankyní Martinou Ochodnickou. Přítomní diskutovali o aktuálních zdravotnických výzvách, možnostech jejich řešení a s primáři pan ministr probral jejich zkušenosti, výzvy a potřeby, které mají ve své práci. Společně pak zdůraznili význam spolupráce mezi centrálními a regionálními orgány.

 

Poté se pan ministr vydal na prohlídku nového Pavilonu péče o rodinu, kde se seznámil s moderními zařízeními a infrastrukturou, které jsou k dispozici pro poskytování komplexní péče budoucím maminkám, dětem a dorostu. Byl představen koncept a cíle Pavilonu péče o rodinu a důležitost této služby pro občany Pelhřimova a okolí. 

Závěrečným bodem programu byla návštěv radiodiagnostického oddělení, kde ministr zhlédl ukázku nejnovějších skiagrafických přístrojů, které jsou k dispozici pro diagnózu a monitorování zdravotního stavu pacientů. „Byl jsem velmi spokojen s návštěvou Nemocnice Pelhřimov, která velmi dobře funguje a poskytuje pacientům péči na špičkové úrovni. Ocenil jsem setkání s vedením nemocnice, primáři a dalšími zaměstnanci,“ sdělil ministr zdravotnictví České republiky Vlastimil Válek. 

Návštěva byla ukončena po více než hodinovém setkání, kdy ministr odjel k dalšímu programu. Vedení Nemocnice Pelhřimov vyjádřilo vděčnost za setkání a podporu ze strany ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Společně se shodli na spolupráci a aktivnímu řešení problémů, které ovlivňují poskytování kvalitní zdravotní péče v regionu. „Jsme rádi, že jsme mohli panu ministrovi ukázat náš nový Pavilon péče o rodinu, který bude už zanedlouho plně k dispozici veřejnosti, a že pan ministr ocenil úsilí zaměstnanců nemocnice v dalším rozvoji zdravotní péče v pelhřimovském regionu,“ uzavřel ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák. 

Zdroj: www.hospital-pe.cz / Bc. Alexandra Knapová

 

Tagy článku