Ministr zdravotnictví: Kvůli zákonu o léčivech nejsem ve střetu zájmů!

13 / 01 / 2017

„Na 31. ledna 2017 je zařazen na program jednání Sněmovny zákon o léčivech tak, jak jej upravil a poslancům vrátil Senát. Již při čtvrtečních interpelacích jsem vysvětloval otázku údajného střetu zájmů, do kterého mě v souvislosti s tímto zákonem má stavit fakt, že má manželka pracuje na řadové pozici jedné z firem obchodujících s léčivy.4-img_0018

Fakta jsou následující:

Znění zákona připravovalo ministerstvo pod vedením mého předchůdce Svatopluka Němečka. Ve chvíli mého nástupu do úřadu, tedy v prosinci roku 2016, byl zákon už daleko za bodem, kdy by do něj mohl ministr zasáhnout, o čemž svědčí i fakt, že ho v polovině prosince 2016, tedy zhruba 14 dnů po mém nástupu do funkce, vrátil Senát poslancům s pozměňovacími návrhy.

Tisková zpráva o této události je od poloviny prosince vyvěšena na webu ministerstva (//www.mzcr.cz/dokumenty/zakon-o-lecivechktery-ma-za-ukol-omezit-reexporty-lekuse-po-projednani-senat_13125_3438_1.html).

Změny, které Senát provedl, se nijak netýkají reexportů nebo čehokoli, co by byť jen vzdáleně souviselo s mou osobou na pozici ministra zdravotnictví, se zaměstnáním mé manželky, nebo snad, jak se někteří snaží dovodit, s dodávkami léčiv pro FN Motol.

Jako ministr zdravotnictví podporuji pozměňovací návrh k ust. § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech, jak jej schválil Senát. Tato změna se totiž týká povinnosti dodávek od distributorů do lékáren. Senátoři tak reagovali na stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který upozornil na zjevný nesoulad Sněmovnou schváleného znění s právní regulací hospodářské soutěže. Senátem schválený pozměňovací návrh pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže hodnotí jako souladný s právem.

Senátem navržená podoba daného ustanovení nadále nařizuje distributorům dodávat léky do lékáren za účelem zajištění potřeb pacientů, a to bez zbytečného odkladu, což je standardní právní formulace značící, že když distributor má lék k dispozici, musí jej bezodkladně do lékárny dodat.

To je opatření dávající povinnost distributorům a chránící dodávky pacientům. Nikoli věc, ze které by bylo možné dovodit jakýkoli střet zájmů ministra zdravotnictví. Věřím, že toto vysvětlení zamezí tomu, aby projednání důležité normy poznamenaly nepravdivé informace.“