Ministr Němeček: zdravotníci jsou přetěžovaní, potřebujeme více peněz na platy a lidi

12 / 05 / 2016

Unknown-7

Dalším postupem při projednávání strategie zdravotnictví do roku 2017 se zabýval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček na dnešním (12. 5. 2016) jednání s předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkovou. „Doufám, že 30. května vláda rozhodne o navýšení plateb za státní pojištěnce a tak vyšleme jasný a pozitivní signál zaměstnancům nemocnic, že to skutečně myslíme vážně. Věřím, že 30. květen bude dobré datum pro české zdravotnictví,“ vyjádřil po jednání ministr Němeček.

„Jedním z klíčových bodů plánu je navýšení platů zaměstnanců nemocnic třikrát o deset procent počínaje příštím rokem. V rámci tohoto plánu musíme najít zdroje pro lůžková zdravotnická zařízení, aby mohla zaměstnat více personálu. Jedním z problémů nemocnic totiž je, že tato zařízení nemají další rezervy, personál je využíván na hraně únosnosti a v tak těžkém, vysilujícím a stresujícím prostředí jako je zdravotnictví není takový stav dlouhodobě udržitelný,“ uvedl dále Svatopluk Němeček.

„Na schůzce jsme se domlouvali na dalším časovém postupu. 25. května by měl zasednout pracovní tým tripartity, tzv. zdravotnická tripartita, kde budeme jednat s našimi sociálními partnery – představiteli odborů a zaměstnavatelů. Je naprosto nezbytné, aby se stát zhostil své zodpovědnosti vůči systému veřejného zdravotního pojištění a výrazně navýšil platby za státní zdravotní pojištěnce. O celém tomto balíku rozpočtových opatření bude vláda jednat 30. května,“ vysvětlil na brífinku ministr Němeček.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková po jednání sdělila: „V uplynulých letech jsme opakovaně prováděli dotazníkové šetření, které se zabývalo tím, zda jsou pracovní podmínky pro zaměstnance nemocnic příznivé a jaké problémy zdravotníky trápí. Minulá dotazníková šetření měla kolem 1500 respondentů a probíhala 6 týdnů, přičemž už v roce 2015 si většina respondentů stěžovala, že se jejich pracovní podmínky zhoršily.“ 

K letošnímu průzkumu Dagmar Žitníková řekla: „Dotazníky pro rok 2016 běží teprve 5 dnů, ale už máme 2500 odpovědí od zdravotnických pracovníků nemocnic. Alarmující je, že 52 % respondentů plánuje ze zdravotnictví ještě v průběhu letošního roku odejít, z toho 24 % dokonce mimo zdravotnictví. Celých 70 % odpovědělo, že jejich situace se oproti předchozímu roku ještě zhoršila. Například možnost čerpat přestávky v práci, popř. jít na oběd má jen 26 % pravidelně a 38 % občas, zbývající takovou možnost nemají vůbec. Důležité je tedy nejen zvýšit platy, ale i počty lidí a úroveň jejich pracovních podmínek,“ uzavřela Žitníková.

Zdroj: mzcr.cz

Unknown-8