Ministr Němeček: Nemocnice hospodaří dobře a jsou v plusu

15 / 04 / 2016

Unknown-5 

Od nástupu této vlády hospodaří přímo řízené nemocnice s kladným výsledkem. Osobní náklady jsou největší položkou jejich rozpočtů, přičemž nemocnice zvyšují platy svých zaměstnanců na maximum svých možností. Na tiskové konferenci o tom dnes (14. dubna 2016) informoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Jsem rád, že situace nemocnic přímo řízených ministerstvem se velmi výrazně zlepšuje. Od krizového roku 2013, kdy všem nemocnicím klesaly úhrady a mnohé se dostaly do ztráty, se v následujícím roce vyšplhaly na nulu a v roce 2015 již vykazovaly půlmiliardový kladný hospodářský výsledek, přesně 544 337 milionů korun,“ uvedl na tiskové konferenci ministr Němeček a dodal: „Chtěl bych zde všem ředitelům za takové výsledky poděkovat.“

České zdravotnictví je ve srovnání s ostatními zeměmi OECD dlouhodobě podfinancované, navíc podíl veřejných výdajů na zdravotnictví ve vztahu k HDP dále klesá. Od roku 2012 se projevuje také vliv zvýšené sazby DPH.

„I za této situace je hospodaření nemocnic v působnosti MZ vyrovnané, resp. ziskové, nemocnice jsou ve stabilizované finanční situaci. Nikde není jakkoliv omezována dostupnost zdravotní péče, kvalita poskytované péče nadále roste. To vše je výsledek i důkaz efektivního fungování nemocnic i dobré práce jejich managementů,“ zopakoval náměstek ministra zdravotnictví pro ekonomiku a přímo řízené organizace Petr Landa.

Podle hejtmana Kraje Vysočina a prvního místopředsedy Rady Asociace krajů ČR Jiřího Běhounka není snadné vnést do systému stabilitu a predikovatelnost výdajů, proto management a ředitelé nemocnic zasluhují obdiv za zvládání své práce. „Je ale nepochybné, že bez přísunu finančních prostředků a při klesajícím podílu HDP plynoucím do zdravotnictví se nemůžeme hnout dál. Děkuji za vstřícnost a komunikaci Ministerstvu zdravotnictví a za příslib projednání v celé vládě,“ dodal Běhounek.

Za období 2013–2015 došlo k nárůstu celkových nákladů přímo řízených nemocnic o cca 5 mld. Kč. Nejvýznamnější nárůst v položkách představují léky (+3 mld. Kč) a osobní náklady (+ 2 mld. Kč). Ostatní nákladové položky poklesly (energie, ostatní služby) nebo stagnují.

Osobní náklady jsou největší položkou rozpočtů – v roce 2013 tvořily osobní náklady 41 % celkových nákladů přímo řízených nemocnic, v roce 2014 to bylo 42 % a v roce 2015 už 44 %. Podíl výdajů na zdravotnictví k celkovému HDP však s léty klesá – zatímco v roce 2009 to bylo 7,2 %, v roce 2012 už jen 7,3 %.

 

 

Unknown-5