Ministr Adam Vojtěch ustanovil pracovní skupinu pro modernizaci a reformu systému veřejného zdravotnictví

Ministr Adam Vojtěch ustanovil pracovní skupinu pro modernizaci a reformu systému veřejného zdravotnictví
foto: www.mzcr.cz/Logo MZ
22 / 07 / 2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ustanovil při Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinu, jejímž hlavním úkolem je modernizace a reforma systému institucí ochrany veřejného zdraví tak, aby to odpovídalo požadavkům aktuální doby a navíc umožnilo lépe reagovat na budoucí zdravotní výzvy, včetně další možné pandemie.

„Pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět, nám nastavila zrcadlo a dala příležitost k tomu, abychom se z ní poučili a v budoucnu mohli lépe čelit obdobným hrozbám. Ochrana veřejného zdraví je oblastí, která potřebuje modernizovat. Proto jsem vytvořil pracovní skupinu složenou z expertů, která se bude pravidelně každý týden scházet a připraví koncept reformy těchto institucí,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pracovní skupina byla ustanovena na základě potřeby vytvoření respektované instituce, která řídí odborná stanoviska k epidemiím, jako je tomu v zahraničí. Východiskem je fakt, že pandemie, v rozsahu jako je současná pandemie koronaviru, se můžou v budoucnu opakovat. Nemusí přitom jít jen o infekční choroby, ale třeba i chronické nepřenosné. Skupina by se měla zabývat i ochranou zdraví v rámci životního a pracovního prostředí. Dalším úkolem, který si poradní orgán bere za cíl je větší míra centralizace řízení hygienických stanic a lepší koordinace všech složek celého systému v krizových situacích.

Pracovní skupina má 10 členů, ke kterým patří:

Rastislav Maďar – děkan Lékařské fakulty OU, člen mezioborové skupiny MeSES – předseda skupiny

Ivo Hlaváč – předseda Sekce pro zdravotnictví a sociální služby Hospodářské komory

Pavla Svrčinová – hlavni hygienička, náměstkyně ministra zdravotnictví

Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu

Eduard Ježo – ředitel Zdravotního ústavu Ostrava a Ústí nad Labem

Alena Šteflová – bývalá ředitelka kanceláře WHO v ČR, ex-náměstkyně MZ ČR, poradce ministra zdravotnictví

Petr Smejkal – hlavní epidemiolog IKEM, člen MeSES a Rady vlády pro zdravotní rizika

Dagmar Dzúrová – profesorka demografie, odbornice na sociální epidemiologii z Univerzity Karlovy

Srdan Matič – zástupce WHO v ČR

Pavel Hroboň – Centrum pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) a Advance Healthcare Management Institute

www.mzcr.cz

Tagy článku