Ministerstvo zdravotnictví zařadí od 14. září Rumunsko zpět na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy

Ministerstvo zdravotnictví zařadí od 14. září Rumunsko zpět na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy
foto: Archiv redakce/Logo MZ
11 / 09 / 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a na základě vyhodnocení epidemiologické situace aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Jak bylo oznámeno minulý týden, od pondělí 14. září budou ze seznamu vyřazeny Kanárské ostrovy. Na seznam s nízkým rizikem nákazy se vrací Rumunsko.

Autonomní oblast Kanárské ostrovy se aktualizací seznamu přiřadí ke zbytku Španělska, které již dlouhodobě překračuje incidenci 100 případů na 100 tisíc obyvatel. Na české občany se tak po návratu z těchto oblastí do ČR stále vztahuje povinnost podstoupit do 72 hodin na území ČR test. Rumunsko se naopak na seznam států s nízkým rizikem nákazy vrací, jelikož incidence v Rumunsku se stabilně pohybuje pod 100, konkrétně 83-85 případů na 100 tisíc obyvatel. Chorvatsko zůstává také pod 100 případy na 100 tisíc obyvatel. Situace se naopak výrazně zhoršila ve Francii. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestu do Francouzské republiky zvážit.

„Vzhledem k současné situaci ohledně zvýšeného výskytu onemocnění v evropských zemích doporučujeme všem občanům ČR dobře zvážit cestování do rizikových oblastí, které mají vyšší počty případů onemocnění. Při cestách je nutné dbát na ochranu sebe a svého okolí a řídit se důsledně pravidly v dané zemi,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.   

„Povinností každého cestovatele je po návratu z rizikové oblasti bezodkladně informovat telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem příslušnou krajskou hygienickou stanici a podrobit se testu na COVID-19. Výsledek je pak nutné oznámit hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od příjezdu do ČR,“ připomněla postup hlavní hygienička s důrazem na zodpovědné chování cestovatelů do doby, než bude výsledek testu znám.

Do oznámení výsledku testu mají cestovatelé z těchto oblastí omezený především volný pohyb, výjimkou jsou cesty do zaměstnání, do vzdělávacích institucí, cesty potřebné k výkonu podnikatelské činnosti či cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, mezi které patří i zajištění péče o děti, péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí apod. V případě neabsolvování testu bude dotyčný muset podstoupit 14denní karanténu.

Seznam zemí podle míry rizika: //koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 

DOPORUČENÍ PRO CESTOVATELE

 

 • Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže).
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Dodržujte zásady hygieny rukou, v případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou atd.
 • Pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat.

 

Doporučení pro cestovatele po návratu:

 • Po dobu 14 dnů sledujte svůj zdravotní stav.
 • V případě příznaků zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.
 • Vyhýbejte se hromadným akcím a dodržujte bezpečný odstup, alespoň 2 metry, od ostatních.
 • Zvažte návštěvy domovů pro seniory a jiných zranitelných skupin obyvatel. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, nezapomeňte na ochranu úst a nosu.
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem a používejte dezinfekci.
 • Kýchejte do jednorázového kapesníku nebo do rukávu.

 

 

Tagy článku