Ministerstvo zdravotnictví zajistí vyšetření olympioniků po návratu z OH v Riu

30 / 06 / 2016

S ohledem na fakt, že v oblasti konání Olympijských her existuje riziko nákazy virem ZIKA, rozhodl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček o zajištění zdravotních testů pro olympijskou výpravu ihned po jejím návratu do vlasti. Testování provede specializované pracoviště Zdravotního ústavu v Ostravě.
Ministerstvo zdravotnictví ČR zároveň vydalo prostřednictvím Státního zdravotního ústavu doporučení pro olympioniky a návštěvníky Letních olympijských her (LOH), které se uskuteční 5. – 21. 8. 2016 ve městech Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte a Sao Paulo. „Snažíme se chránit zdraví českých občanů a vést je k zodpovědnosti při cestování a po něm, aby byly před nákazou virem Zika uchráněny především těhotné ženy a osoby se sníženou obranyschopností organismu. Také sportovci, kteří budou na olympiádě vystaveni enormní fyzické zátěži a budou reprezentovat naši zemi, si zaslouží podporu,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Riziko spojené s výskytem viru Zika v místě konání OH si uvědomuje i výprava českých olympioniků. „Situaci vůbec nepodceňujeme, uděláme vše pro to, abychom sportovce nevystavili riziku. Poslední zprávy od WHO a od organizátorů z Ria naštěstí mluví o tom, že s příchodem zimního počasí na jižní polokouli počet nakažených virem dramaticky poklesl,“ uvedl šéf české výpravy na OH v Riu a dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor.
Podle šéflékaře české výpravy Jiřího Neumanna je nejúčinnější prevencí zabránit bodnutí komárem. A to jak použitím repelentů, tak pohybem v místech nezasažených komáry. „Například instalujeme do pokojů klimatizace, abychom nemuseli otevírat okna. Důraz také budeme klást na správné použití repelentu, který musí být nanesen jako nejsvrchnější vrstva na pokožce, například až na opalovací krém, protože jinak komára neodradí,“ dodává Jiří Neumann.

Ministerstvo zdravotnictví proto v souvislosti s rizikem nákazy virem Zika doporučuje

těhotným ženám, aby na LOH v Brazílii necestovaly vůbec. Pokud se tak přesto rozhodnou, měly by na tuto skutečnost po návratu upozornit svého gynekologa.
partnerům těhotných žen, aby se do konce těhotenství partnerky společného sexu zdrželi či provozovali pouze chráněný pohlavní styk s použitím kondomu.
těhotným ženám, aby na LOH v Brazílii necestovaly vůbec. Pokud se tak přesto rozhodnou, měly by na tuto skutečnost po návratu upozornit svého gynekologa.
partnerům těhotných žen, aby se do konce těhotenství partnerky společného sexu zdrželi či provozovali pouze chráněný pohlavní styk s použitím kondomu.
lidé vracející se z oblastí výskytu Zika viru, kteří neměli a nemají žádné příznaky onemocnění, by měli praktikovat bezpečný sex nebo se zdržet sexuálních aktivit minimálně 8 týdnů po návratu.
pokud se u muže projeví příznaky onemocnění, měl by praktikovat bezpečný sex s použitím kondomu nebo se zdržet sexu minimálně po dobu 6 měsíců od onemocnění.
páry plánující těhotenství by v případě, že se u žádného z partnerů neprojevily příznaky onemocnění, měly počkat minimálně 8 týdnů, než se pokusí o početí. V případě, že se příznaky onemocnění objeví u jednoho nebo u obou partnerů, je doporučeno početí za minimálně 6 měsíců po odeznění příznaků.
osobám s chronickým onemocněním nebo poruchou imunity, aby před odjezdem konzultovali svého ošetřujícího lékaře.

Zdroj: mzcr.cz

Unknown-7