Ministerstvo zdravotnictví spouští projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví spouští projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích
25 / 01 / 2018

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP spouští první fázi projektu financovaného z evropských fondů, který je zaměřen na implementaci a standardizaci paliativní péče v zařízeních poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou péči. Projekt se soustředí na nemocnice, kde dnes umírá přes 70 % pacientů, a proto je důležité, aby se  právě zde stala paliativní medicína přirozenou součástí poskytování zdravotních služeb.

 

„Jsem rád, že začínáme řešit paliativní péči nejen ve vztahu k hospicům, ale i k nemocnicím, kde dnes umírá většina pacientů. Považuji za velice důležité řešit kvalitu dožití našich pacientů tak, aby co možná nejméně trpěli. Je také potřeba, aby se lékaři paliativní péči naučili lépe využívat,“ uvedl na začátku jednání odborné pracovní skupiny k projektu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílem projektu je vytvořit prostředí pro zvýšení dostupnosti paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče prostřednictvím vytvoření nového samostatného programu paliativní péče, nastavení a ověření metodik a standardů zveřejněných ve Věstníku ministerstva zdravotnictví. Ověřením (měřítkem úspěchu) projektu bude, že do konce roku 2025 bude alespoň 5 pilotních nemocnic v programu paliativní péče pokračovat (tzn. v rámci nemocnic bude poskytována paliativní péče prostřednictvím paliativních týmů dle vytvořených postupů).

 

Jak na jednání uvedl předseda České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) Ondřej Sláma, konečným cílem by měly být služby poskytované v takové kvalitě a kvantitě, aby pacient se závažným onemocněním měl reálnou volbu druhu a místa poskytování péče. ČSPM je odbornou medicínskou společností, která za své poslání považuje kvalitativně a kvantitativně zlepšit poskytování paliativní péče v ČR a skrze své snahy ovlivnit zdraví, nezávislost a kvalitu života nevyléčitelně nemocných lidí a jejich blízkých. Více informací o odborné společnosti je k nalezení na jejích webových stránkách www.paliativnimedicina.cz. Hospicové péči se věnují webové stránky www.cestadomu.cz, paliativní péči v nemocničním prostředí bude věnován portál VFN v Praze www.paliace.cz, který bude spuštěn v jarních měsících letošního roku.

Paliativní péče je specializovaná zdravotní péče o osoby se závažným a život limitujícím onemocněním. Zaměřuje se na úlevu od symptomů a stresu souvisejících se závažným onemocněním. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života jak pro pacienta, tak i pro jeho rodinu. Paliativní péči zajišťuje tým složený ze specializovaných lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalších odborníků, kteří spolu s ostatními ošetřujícími lékaři pacientovi poskytují další úroveň podpory. Tato péče je vhodná v jakémkoli věku a v jakékoli fázi vážného onemocnění a může být poskytována současně s léčbou cílenou na základní onemocnění.