Ministerstvo zdravotnictví prosazuje rozšíření prevence karcinomu děložního čípku

Ministerstvo zdravotnictví prosazuje rozšíření prevence karcinomu děložního čípku
foto: Archiv redakce/Logo MZ
17 / 08 / 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi navrhne zavedení preventivních HPV testů všem ženám po dovršení 35 a 45 let. Záměr podpořily také zdravotní pojišťovny, které přislíbily jejich hrazení.

Prevence karcinomu děložního čípku patří mezi hlavní priority Ministerstva zdravotnictví v oblasti ženského zdraví. Dokazuje to také skutečnost, že jsou v České republice dostupné všechny moderní metody primární i sekundární prevence tohoto onemocnění.

„Prevence rakoviny děložního čípku je zásadní. V posledních deseti letech došlo k poklesu výskytu onemocnění o 25 % a poklesu úmrtnosti na tento zhoubný nádor o 14 %. Díky screeningu karcinomu děložního hrdla, který má zejména za cíl zjistit již přednádorové stavy, se ročně zachytí desetitisíce abnormálních nálezů na sliznici děložního hrdla. Jejich včasnou terapií předejdeme samotnému vývoji ve zhoubný nádor. Nyní chceme screening doplnit provedením vysoce citlivých testů u třicetipětiletých a čtyřicetiletých žen,“ popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Screeningový program vychází z Doporučení Rady EU (2003/878/EC) z roku 2003 a ČR tato doporučení úspěšně plní.  Díky tomu dochází k záchytu nádorových onemocnění v časných stádiích, která jsou dobře léčitelná. Téměř 80 % žen mělo v letech 2016–2017 screeningový test alespoň jedenkrát za dva roky. Požadavek WHO činí 70 % a jedná se tedy o jeho výrazné překročení. Důsledkem toho je výrazný pokles incidence i mortality na rakovinu děložního čípku v posledních letech.

Mezi další opatření patří přítomnost vysoce citlivých testů na zjištění HPV infekce nebo o hrazené očkování proti HPV u 13letých dětí.

„Zavedli jsme hrazené očkování proti HPV u 13letých dětí. Podáním vakcíny ještě před zahájením sexuálního života se u dívek i chlapců výrazně sníží riziko rozvoje HPV asociovaných onemocnění. V případě rakoviny děložního hrdla je tak možné zabránit až 90 % případů tohoto onemocnění,“ uvedl předseda České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Vladimír Dvořák.

Dalším krokem k posílení prevence karcinomu děložního čípku je také provádění testu na HPV DNA u žen, které dosáhly 35 a 45 let. Záměr Ministerstva zdravotnictví podpořila jak Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Společnost českých patologů a Společnost klinické cytologie, tak zdravotní pojišťovny.

„Jednoznačně podporujeme, aby se test HPV DNA u žen tohoto věku v rámci preventivní prohlídky prováděl. Připravujeme proto doporučení k jeho provádění. Pomohlo by to zlepšit výsledky ve vyhledávání žen s vyšším rizikem rozvoje rakoviny děložního čípku,“ doplnil Vladimír Dvořák.

Stejný názor zastávají také zdravotní pojišťovny, které již začaly pracovat na úhradovém mechanismu. „Podporujeme návrh ministerstva a odborné společnosti na zařazení testu na HPV u žen v 35 a 45 letech ke stávajícímu modelu včasného záchytu,“ deklaroval náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

„Návrh je jednoznačně správný. Doporučujeme modifikovat stávající screeningový algoritmus a zároveň zpracovat metodiku, která popíše postup v případě kombinací cytologických nálezů a zároveň provedení HPV testace. Počítáme také se zpracováním analýzy dopadu,“ uvedla Renata Knorová, předsedkyně zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven. Návrh na hrazení je nyní součástí legislativního procesu a měl by vejít v platnost od příštího roku.

Všechna výše uvedená opatření jsou v souladu s návrhem WHA – Globální strategií WHA pro urychlení eliminace rakoviny děložního čípku vydané na základě rozhodnutí EB144 v roce 2019. Zavedením HPV testace u žen ve věku 35 a 45 let věku splní ČR veškerá doporučení WHO pro snížení výskytu nádorů děložního hrdla.

Tagy článku