Ministerstvo zdravotnictví připravilo Národní strategii očkování proti nemoci COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví připravilo Národní strategii očkování proti nemoci COVID-19
foto: Archiv redakce/Logo MZ
07 / 09 / 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování proti nemoci COVID-19. Ta bude implementována do běžné praxe a využívána v organizaci očkování po registraci a dostupnosti očkovací látky proti onemocnění COVID-19 v ČR.

Veřejnost může k dokumentu umístěném na webu Ministerstva zdravotnictví vznášet do 21. září své připomínky prostřednictvím e-mailu strategieockovani@mzcr.cz.

Očkování je primární prevencí proti šíření nákazy v populaci a zároveň nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie.„Ačkoliv ještě nemáme na stole vakcínu proti koronaviru, musíme být na moment, kdy bude dostupná, připraveni. Vakcína je klíčovým východiskem ze současné situace. Přinese ochranu obyvatel před onemocněním a zabrání šíření nákazy v populaci,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Očkování by mělo být primárně prováděno v ordinacích praktických lékařů a ve vakcinačních centrech nemocnic nebo zdravotních ústavů, popřípadě v soukromých očkovacích centrech u očkování nehrazeného státem nebo z veřejného zdravotního pojištění. Distribuce vakcín bude zajištěna určenými distributory očkovacích látek přímo do jednotlivých zdravotnických zařízení, kde bude očkování prováděno. V případě vakcín hrazených státem nebo z veřejného zdravotního pojištění pak prostřednictvím distributora očkovacích látek pro pravidelná a hrazená očkování. V návaznosti na dostupnost registrované vakcíny proti COVID-19 v ČR bude očkování plánováno v několika etapách podle množství dávek vakcíny, které budou do ČR dodány. V první etapě budou očkováni ti nejzranitelnější, tedy chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší, zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a dále také pracovníci a klienti v sociálních službách. V první vlně se jedná přibližně o 3,5 milionů osob,“ řekl člen epidemiologické a klinické skupiny na Ministerstvu zdravotnictví a České vakcinologické společnosti pan profesor Roman Chlíbek.

V druhé etapě bude očkování připraveno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, zubní lékaře, farmaceuty a pracovníky kritické infrastruktury – integrovaných záchranný systém, pracovníci energetiky, vláda, krizové štáby. V další etapě pak bude probíhat očkování pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří na rozdíl od předešlých skupin nebudou mít očkovací látku a aplikaci hrazenou státem.

 

 

 

Strategie očkování byla odborně navržena Českou vakcinologickou společností ČLS JEP, projednána klinickou skupinou COVID II Ministerstva zdravotnictví a schválena Národní imunizační komisí ČR. Dokument naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví. Veřejnosti je umožněno v následujících 14 dnech (do 21. září) k dokumentu vznášet své připomínky na adrese strategieockovani@mzcr.cz.

Tagy článku