Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s odbornou společností upravilo mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s odbornou společností upravilo mimořádné opatření
27 / 03 / 2020

Po projednání s Českou gynekologickou a porodnickou společností ČLS JEP upravilo Ministerstvo zdravotnictví již dříve vydané mimořádné opatření, kterým se dočasně zakazují návštěvy pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a návštěvy klientů v zařízeních sociálních služeb.

Nově byly stanoveny výjimky ze zákazu přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení. Cílem opatření je maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi tak, aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky, která jako cizinka potřebuje tlumočení, má závažné duševní onemocnění, je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení, a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.

Jednali jsme s představiteli odborné společnosti a řešili jsme velmi diskutovanou otázku zákazu přítomnosti třetí osoby u porodu. A odborníci se shodli, že je to správné rozhodnutí, že musíme riziko nakažení co nejvíce eliminovat. Každá další přítomná osoba totiž neúměrně zvyšuje riziko nákazy nejen rodičky, ale zejména zdravotníků, jak na porodním sále, tak na celém porodnickém oddělení. Nicméně připustili jsme při porodu výjimky, a to pro ty případy, kdy je přítomnost osoby blízké nezbytná pro zvládnutí porodu rodičkou se závažným duševním onemocněním nebo z důvodu jazykové bariéry. Je třeba podotknout, že nadále zůstává výjimka v podobě návštěv nezletilých pacientů, následně tedy i nově narozených dětí,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všechny předchozí body mimořádného opatření ze dne 18. března, které se tímto ruší, zůstaly beze změny. Celé znění nového mimořádného opatření naleznete zde.

Tagy článku