FN Plzeň: Ministerstvo zdravotnictví odmítá jakýkoliv nátlak na odchod ředitelky FN Plzeň

24 / 06 / 2014

Ministerstvo zdravotnictví odmítá jakýkoliv nátlak na odchod z funkce paní ředitelky Jaroslavy Kunové, o kterém nepravdivými spekulacemi informuje MF DNES. Paní ředitelka se těší velké odborné úctě, a to jak ze strany Ministerstva zdravotnictví, tak ze strany ministra Němečka osobně.

Hlavně proto přistoupil na její přání odejít po mnoha letech ve funkci na zasloužený odpočinek a nevěnovat tak velkou část svého života pracovním povinnostem.

Paní ředitelce Kunové bylo již během jednání o odchodu nabídnuto zejména kvůli profesní odbornosti a také úctě, které se ze strany pana ministra těší, aby i nadále mohlo zdravotnictví využívat jejich rozsáhlých zkušeností při spolupráci, jak v samotné fakultní nemocnici, tak nějakou formou přímo na Ministerstvu zdravotnictví.

Proto spekulace o jejím vynuceném odchodu považuje Ministerstvo zdravotnictví za nekorektní zejména vůči paní ředitelce samotné, protože zásadně poškozují její osobní hodnotu pro zdravotnický systém České republiky.

Zdroj: mzcr.cz

logo-mzcr