Ministerstvo zdravotnictví: na ebolu v západní Africe zemřelo 11 281 lidí

17 / 08 / 2015

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (SZO) ze dne 5. srpna 2015 je v státech západní Afriky s intenzivním plošným šířením nákazy (Guinea, Libérie, Sierra Leone) evidováno celkem 27.862 případů (potvrzených, pravděpodobných a suspektních) onemocnění hemoragickou horečkou Ebola, včetně 11.281 úmrtí.

Screenshot 2015-08-17 10.02.48

Podle zprávy SZO bylo v týdnu do 2. srpna 2015 z postižených zemí západní Afriky hlášeny celkem 2 nové potvrzené případy onemocnění Ebolou (Guinea 1, Sierra Leone 1). Jedná se o nejnižší týdenní nárůst počtu nových případů od března 2014.  V Libérii nebyly hlášeny žádné nové případy. Dále pokračuje hlášení případů, které vznikly z neznámých zdrojů infekce.

Počty registrovaných případů (potvrzených, pravděpodobných a suspektních) v zemích s iniciálním případem (případy) nebo s lokalizovaným přenosem Eboly  

Do současné doby celkem 7 států hlásilo případ (případy) Eboly importované ze zemí s plošným a intenzivním přenosem nákazy: Mali, Nigérie, Senegal, Španělsko, USA, Velká Británie a Itálie.

Rizika a doporučená opatření ve vztahu k mezinárodnímu cestování

(Zdroj: SZO, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí)

 • V zasažených zemích provádět screening všech osob opouštějících mezinárodní letiště, námořní přístavy a hlavní pozemní hraniční přechody a kontrolovat zde přítomnost osob trpících nespecifikovanou horečnatou nemocí, jejíž příznaky odpovídají potenciální nákaze virem Ebola.
  • Zamezit mezinárodním cestám osob nakažených Ebolou nebo jejich kontaktům, s výjimkou případů, kdy je cesta součástí řádné zdravotnické evakuace.
  • Všichni cestující, kteří opouštějí oblast nebo kteří přijedou do oblasti, kde se nákaza virem Ebola vyskytuje, by měli být informováni v místech vstupu (např. letiště, přístavy pozemní přechody), o potenciálním riziku onemocnění Ebolou a o způsobech minimalizace rizika nákazy. Vracející se návštěvníci z postižených oblastí by měli být upozorněni, že pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění (horečka, slabost, bolest svalů, bolest hlavy, nevolnost, bolest v krku, zvracení, průjem nebo krvácení) do tří týdnů po návratu nebo pokud mají podezření, že byli vystaveni viru Ebola (např. dobrovolníci, kteří pracovali v prostředí zdravotní péče) v postižených oblastech, by měly vyhledat rychlou lékařskou pomoc a upozornit na cestovní anamnézu.
  • Riziko nákazy virem Ebola pro turisty nebo obchodníky při návštěvě postižených oblastí je extrémně nízké. Přenos vyžaduje přímý kontakt s krví, sekrety, orgány, nebo jinými tělními tekutinami infikované osoby nebo zvířete.
  • Riziko pro cestující za účelem návštěvy přátel a příbuzných v postižených zemích je podobně nízké, pokud cestující nemá přímý fyzický kontakt s infikovanou osobou nebo zvířetem.
  • SZO i nadále doporučuje členským zemím pečlivou surveillance nákaz s podobnou symptomatologií jaká je u Eboly.
  • SZO i nadále doporučuje neomezovat mezinárodní cestování a obchod.