Ministerstvo zdravotnictví: Hygienici v červenci provedli 839 kontrol dětských zotavovacích akcí

09 / 08 / 2015

První prázdninový měsíc hygienici pravidelně vyráželi na kontroly zotavovacích akcí pro děti. Zjistili při nich nedostatky zejména v nesplnění ohlašovací povinnosti, stravování a ubytování dětí, ve zdravotnické dokumentaci, nebo v podmínkách pro osobní hygienu. Nahlášeno bylo také 10 epidemických výskytů infekčních onemocnění (zažívací obtíže), které měly ale převážně lehký, 1-2 denní průběh.

 Ministerstvo zdravotnictví

„K 31. 7. 2015 nebyl orgánem ochrany veřejného zdraví vydán žádný zákaz konání zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti. V tomto období jsme zkontrolovali 839  dětských rekreací a za zjištěné hygienické nedostatky bylo uloženo 49 sankcí v celkové výši 52 900 Kč,“ říká hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Na kontrolovaných zotavovacích akcích byly zjištěny nedostatky zejména v těchto oblastech:

-       stravování dětí (68),

-       nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu (44)

-       podmínek pro osobní hygienu (35)

-       ubytování dětí (32),

-       zdravotnické dokumentace (31)

-       zdravotního zabezpečení akce (18)

-       zásobování pitnou vodou (9)

Ke konci července je tedy situace krajskými hygienickými stanicemi hodnocena jako klidná.