Ministerstvo zdravotnictví ČR: Od 1. 1. 2017 bude letecká záchranná služba v celé ČR

21 / 11 / 2016

„Ubezpečujeme všechny občany ČR včetně občanů Ústeckého kraje, že letecká záchranná služba bude plně k dispozici i po 1. lednu 2017,“ zahájil dnešní tiskovou konferenci náměstek pro zdravotní péči Tom Philipp. Podle jeho vyjádření bude zabezpečena kontinuita péče tak, jako byla dosud poskytována. Zajištěno bude fungování 10 leteckých stanovišť - 4 stanoviště budou pod kontrolou státu, tedy ministerstev vnitra a obrany, 6 stanovišť bude zajištěno soukromými subjekty. „U pěti stanovišť máme v tuto chvíli již podepsány smlouvy o poskytování LZS. U stanoviště Ústí nad Labem vyjádřil ÚOHS pochybnosti o příliš nízké ceně, což je něco, za co se nemusíme stydět. Proběhlo transparentní výběrové řízení a obhájíme, že cena, kterou jsme vysoutěžili, je cena správná a maximálně ekonomická,“ doplnil náměstek Tom Philipp.

Náměstek pro legislativu a právo Radek Policar přítomné novináře seznámil se zásadními závěry z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který vydal předběžné opatření, které dočasně neumožňuje MZ podepsat poslední smlouvu na provozování LZS pro Ústecký kraj. Podle náměstka Policara ÚOHS odmítl námitky např. na neodbornost hodnotící komise, údajné nepředložení technických požadavků na vybavenost vrtulníků či nezajištění smluvních vztahů s budoucími piloty. „V případě základny v Ústí nad Labem ÚOHS nekonstatoval, že by ministerstvo cokoliv porušilo. Úřad říká, že získal pochybnosti v záležitosti celkové ceny služby, bude věc šetřit dále a ministerstvo zdravotnictví bude nápomocno,“ uzavřel náměstek Radek Policar s tím, že je přesvědčen, že vítěznou cenu dokáže resort zdravotnictví obhájit.

MZ se ovšem musí připravit i na variantu, že by proces před ÚOHS nebyl uzavřen do konce roku. Proto probíhají jednání s Policií ČR, která provozuje základnu v Praze. Z této základny by od 1. 1. 2017 byl obsluhován také Ústecký kraj. „Z Prahy do Ústí nad Labem je to 68 km vzduchem, pro vrtulník je to relativně malá vzdálenost, kterou překonává v noci, protože v noci je LZS pro Ústecký kraj zajišťována z Prahy už nějakou dobu standardně. Toto řešení nebude snižovat kvalitu služby a nebudou nijak ohroženi potenciální pacienti z Ústeckého kraje, bylo by to plnohodnotné zajištění LZS,“ popsal náměstek pro ekonomiku a přímo řízené organizace Petr Landa.

Vyvolávání jakýchkoliv pochybností o zajištění provozu LZS šířením poplašných zpráv považuje ministerstvo zdravotnictví za nešťastné. Letecká záchranná služba bude od 1. ledna 2017 plnohodnotně zajištěna v celé republice.

mzcr