Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny definovaly síť odběrových center a laboratoří zaměřených na COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny definovaly síť odběrových center a laboratoří zaměřených na COVID-19
foto: Archiv redakce/Logo MZ
26 / 09 / 2020

S cílem zefektivnit a zajistit dostatečné kapacity pro testování na COVID-19 přichází Ministerstvo zdravotnictví se státem a zdravotními pojišťovnami garantovanou páteřní sítí odběrových center a laboratoří, která je zohledněna v rámci smluvního vztahu s pojišťovnami.

Na tuto síť je navázána regionální síť garantovaných pracovišť, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost zdravotních služeb a základní testovací kapacita.

„Síť odběrových center a laboratoří je nastavena tak, aby byla zajištěna dostatečná testovací kapacita v regionech a mohla být doplňována dalšími poskytovateli zdravotních služeb, kteří ačkoliv nejsou součástí garantované sítě, jsou Ministerstvem zdravotnictví registrovanými odběrovými místy nebo laboratořemi pro diagnostiku COVID-19 v ČR. Veškeré procesy jsou nastaveny tak, aby se výsledek vyšetření dostal k pacientovi maximálně do 48 hodin od odběru,“ řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„VZP garantuje financování sítě odběrových center a laboratoří tak, aby zajistila jejich bezproblémovou funkčnost. Zároveň je připravena operativně reagovat na veškeré další požadavky s tím spojené,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Prioritní umístění páteřní sítě bude u poskytovatelů zdravotních služeb přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví - fakultních nemocnic, dalších nemocnic se statutem urgentního příjmu, zdravotních ústavů a Ústřední vojenské nemocnice v Praze tak, aby byly zajištěny kapacity v jimi provozovaných odběrových centrech a laboratořích pro odběry a vyšetření pro potřeby státem požadovaných vyšetření v režimu 7 dní v týdnu minimálně 8 hodin denně, zejména pro osoby indikované v rámci epidemiologických šetření a procesů Chytré karantény nebo státem nařizovaná preventivní testování.

Koordinaci kapacit v páteřní síti odběrových center a v regionální sítí garantovaných odběrových center a laboratoří zajištují určení koordinátoři v rámci jednotlivých krajů, kteří jsou jmenování z rozhodnutí hejtmanů. Na celostátní úrovni tito určení koordinátoři spolupracují přímo s Integrovaným centrálním řídícím týmem v rozsahu jeho působnosti stanoveného usnesením vlády ČR a nastaveného informačního toku společně s ním zajišťují řízení kapacit odběrových center a případnou redistribuci odebraných biologických vzorků na celostátní úrovni.

Zásadní povinností zařízení zařazených do sítě je zapojení odběrových center i laboratoří do hlásících systémů – ÚZIS (ISIN, E-žádanka), Covid Forms App (CFA), včetně zajištění funkčního objednávkového systému a funkčního systému informování pacienta o výsledku vyšetření, nejlépe formou SMS a předání uvolněného výsledku indikujícímu lékaři či klientovi (např. na úložiště), kde si jej klient na základě zaslaného přístupového kódu a vyzvedne. Podmínkou pro úhradu odběrů a vyšetření ze strany zdravotních pojišťoven je splnění předem definovaných podmínek, včetně zapojení do všech hlásících systémů definovaných MZ ČR.

Aktuální kapacita laboratoří v ČR je 23 000 testů denně. Národní strategie testování počítá s 25 000 testy denně. Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví mají aktuální kapacitu téměř 8 000 testů denně, s plánem navýšit ji na 12 750 testů denně.

Organizace

Laboratoře

Odběrová centra

 

 

kapacita
k 14. 9. 2020

Předpoklad kapacity
k 1. 10. 2020

kapacita
k 14. 9. 2020

Předpoklad kapacity
k 1. 10. 2020

Státní zdravotní ústav – NRL referenční činnost

 

160

250

20

40

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 

1 000

1 500

20

20

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

 

200

300

60

100

Fakultní nemocnice v Motole

 

400

400

400

700

Fakultní nemocnice Brno (OKM a CMBGT, IHOK)

 

700

1 500

200

400

Fakultní nemocnice u sv. Anny

 

120

300

60

200

Thomayerova nemocnice

 

200

600

200

1 000

Nemocnice Na Bulovce

 

850

1 000

850

1 000

Nemocnice Na Homolce

 

130

250

Všeobecná fakultní nemocnice

 

400

800

300

600

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

450

450

400

400

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 

550

1 000

550

800

Fakultní nemocnice Plzeň

 

1 000

1 000

1 000

1 000

Fakultní nemocnice Olomouc, LEM Ústavu molekulární a transakční medicíny LF UP

 

                                                      1 200

                                                      1 400

                                                          300

                                                          400

Fakultní nemocnice Ostrava

 

384

1 000

1 000

1 000

Ústřední vojenská nemocnice Praha 6

 

250

1 000

700

1 000

Celkem

 

7994

12750

6060

8660

 

Tagy článku