Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL vydaly společné prohlášení k distribuci zdravotnické pomoci na Ukrajinu

Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL vydaly společné prohlášení k distribuci zdravotnické pomoci na Ukrajinu
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
04 / 03 / 2022

Ministerstvo zdravotnictví se Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve společném prohlášení požádaly občany ČR, aby neskupovali léčivé přípravky se záměrem jejich dodání na Ukrajinu.

MZČR v tomto směru koordinuje nabídky pomoci od výrobců a distributorů přímo s Českou asociací farmaceutického průmyslu. Další organizace s nabídkou pomoci můžou MZČR kontaktovat přímo na adrese .

 

Pro darovaná léčiva, u kterých ukrajinská strana potvrdí zájem, zajistí Ministerstvo zdravotnictví s bezplatnou pomocí společnosti Alliance Healthcare přepravu do centrálního skladu zřízeného EU na polsko-ukrajinské hranici, odkud je následně pomoc distribuována na potřebná místa. Dodávky léků a zdravotnických prostředků by měly být koordinované a cílené na základě požadavků ukrajinské strany. V současné době existují dvě nejlepší cesty, jak v této oblasti pomoci.

 

„Chtěl bych moc poděkovat za obrovskou vlnu solidarity, která se mezi občany zvedla. Ukrajinci o ní vědí a jsou za ni vděčni. Děkuji i České asociaci farmaceutického průmyslu za pomoc s koordinací zdravotnické pomoci, která je svým charakterem specifická a řídí se zvláštními pravidly,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

 

„Aby léčiva doručená na Ukrajinu skutečně mohla pomáhat, je třeba při zacházení s nimi postupovat správně, jedině tak zůstanou účinná a bezpečná. Jsem ráda, že jsme i v této situaci našli cestu, jak efektivně pomoci,“ doplňuje ředitelka SÚKL Irena Storová.

 

Pomoc bude přepravována tak, aby bylo zabráněno zneužití, a hlavně znehodnocení léků, a zároveň tak, aby nedošlo k náhlé nedostupnosti těchto léčiv pro pacienty v ČR. Takto organizované dodávky jsou časovány tak, aby nedocházelo k přetížení skladů na polsko-ukrajinských hranicích.

 

Celý text prohlášení najdete zde: //www.mzcr.cz/spolecne-prohlaseni-mzcr-sukl-ke-zdravotnicke-pomoci-pro-ukrajinu .

Tagy článku