Ministerstvo zajistilo odměny zdravotníkům za jejich pracovní nasazení v době epidemie COVID-19

Ministerstvo zajistilo odměny zdravotníkům za jejich pracovní nasazení v době epidemie COVID-19
foto: www.mzcr.cz/Logo MZ
06 / 05 / 2021

Poskytovatelé lůžkové péče dostali finanční prostředky na odměny pro své zaměstnance ze státního rozpočtu přes dotační program nebo příspěvek Ministerstva zdravotnictví.

Zdravotničtí pracovníci tak mohou díky mimořádné odměně získat až 75 tisíc korun, u nezdravotnických pracovníků je pak maximální výše odměny 30 tisíc korun. Všechny finanční prostředky na odměny již byly z Ministerstva zdravotnictví vyplaceny. Celková částka vyplacených finančních prostředků na odměny pro poskytovatele lůžkové péče dosáhla téměř 12,42 miliard korun. Jelikož ministerstvo stačilo vyplatit finanční prostředky během dubna, tak by odměny měly být vyplaceny v dubnové výplatě na začátku května, nejpozději je však žadatelé o dotaci musí dle metodiky vyplatit v květnové výplatě na začátku června.

Výměr odměny proběhne na základě počtu odpracovaných hodin od 1. 10. 2020 do 28. února 2021, a to jak u zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr, tak u osob pracujících prostřednictvím DPČ/DPP.

Pro zdravotnické pracovníky pracující u mimolůžkových poskytovatelů zdravotních služeb byla vydána 27. dubna 2021 novela tzv. kompenzační vyhlášky pro rok 2020, která počítá se stanovením kompenzací z veřejného zdravotního pojištění za náklady spojené s vyplácením odměn.

Výše odměny pro zdravotnické pracovníky pracující u poskytovatelů mimolůžkových poskytovatelů zdravotních služeb je stanovena stejně jako pro zdravotnické pracovníky u poskytovatelů lůžkové péče ve výši 75 tisíc korun hrubého na plný úvazek zdravotníka evidovaného k 31. 12. 2020 ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou. Pro segment zdravotnické záchranné služby je stanovena odměna 120 tisíc korun. Při nižším úvazku se výše odměny poměrně krátí. Termín pro vyplacení kompenzací na odměny pro poskytovatele je stanoven na 31. května 2021. Pro lékárny budou finanční prostředky na odměny pro zdravotníky vyplaceny podle dat za rok 2020 uvedených v Národním registru zdravotnických pracovníků podle zákona o zdravotních službách. Pro získání plné kompenzace musí poskytovatel splnit produkční podmínku, která je stanovena tak, že musí za období čtvrtého kvartálu 2020 vykázat alespoň 75 % produkce v porovnání s čtvrtým kvartálem roku 2018. V případě nesplnění produkční podmínky se výše odměny poměrně krátí. Od každé zdravotní pojišťovny dostane poskytovatel podíl kompenzace, který odpovídá zastoupení dané pojišťovny v kraji poskytovatele. O kompenzace není třeba nikde žádat, zdravotní pojišťovny je vyplatí automaticky.

Tagy článku