„Ministerstvo pacientů“ zřizuje Pacientskou radu a samostatné Oddělení podpory práv pacientů

„Ministerstvo pacientů“ zřizuje Pacientskou radu  a samostatné Oddělení podpory práv pacientů
07 / 10 / 2017

Na Ministerstvu zdravotnictví budou poprvé v historii oficiálně zastoupeni lidé, v jejichž zájmu úřad pracuje – pacienti. „S účinností k dnešnímu dni, tedy k 6. říjnu, jmenuji členy Pacientské rady ministra zdravotnictví – stálého poradního orgánu, který bude ministerstvu zprostředkovávat podněty pacientů a jejich pohled na navrhovaná opatření,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Orientaci ministerstva zdravotnictví směrem k pacientům potvrzuje také nově zřízené samostatné Oddělení podpory práv pacientů v Sekci legislativy a práva, které se bude přímo věnovat problematice komunikace a spolupráce s pacientskými organizacemi a zajišťovat chod Pacientské rady.

„Když jsem nastupoval na MZ, říkal jsem, že pod mým vedením bude ministerstvem pacientů. Toto se mi, troufám si říct, povedlo naplnit, a to především za pomoci náměstkyně Lenky Tesky Arnoštové, která se systematicky a dlouhodobě věnuje podpoře pacientských organizací, které pacienty sdružují,“ řekl na úvod ministr Ludvík.

Již k 1. červenci proto na ministerstvu vzniklo Oddělení podpory práv pacientů, které se bude přímo věnovat problematice komunikace a spolupráce s pacientskými organizacemi a zajišťovat chod Pacientské rady. Ta byla ustanovena Příkazem ministra (č. 15/2017) a její členové jsou jmenováni z řad zástupců, které navrhovali sami pacienti prostřednictvím pacientských organizací. 24 členů rady, vybraných podle přísných kritérií s důrazem na co nejvyrovnanější zastoupení pacientů s různými diagnózami, se bude setkávat minimálně 4x do roka. Jejich úkolem bude zprostředkovávat hlas pacientů na ministerstvu zdravotnictví – přinášet podněty a vyjadřovat se k připravovaným opatřením.

„Jsem velice ráda, že po letech usilované společné práce ministerstva a pacientských organizací jsme dosáhli jednoho z cílů našeho snažení, aby byl hlas pacientů slyšet již přímo při rozhodování o zdravotní péči v ČR. Zástupci pacientů mají nyní stálé místo u jednacího stolu přímo na Ministerstvu zdravotnictví,“ zakončila své vystoupení náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová, která stojí za zakotvením pacientské agendy na MZ.

 

„Pro pacienty a jejich organizace vzniká dnešním dnem komunikační propojení, které může, jak věřím, usnadnit přímý kontakt pacientů a ministerstva zdravotnictví. Velký význam vidím zejména v oblasti tvorby a změn legislativy. Přímá komunikační cesta přes nově jmenovanou radu bude jistě zárukou, že hlas pacienta bude slyšet. Jsem rád, že mohu být nejen diabetické veřejnosti v tomto ohledu nápomocen,“ řekl Vlastimil Milata z organizace Diaktiv.

 

„Nemocní lidé jsou stejní jako vy, mají ale odlišné možnosti, schopnosti, různá omezení. O jednotlivých nemocech se dočtete, ale osobní nepřenositelnou zkušenost, mají právě oni nemocní, jejichž hlas bude vyslyšen díky zřízené Pacientské radě až nyní. Sama jsem nemocná neurodegenerativní chorobou, Parkinsonovou nemocí 18 let. Než jsem onemocněla, byla pro mne tato nemoc „jen“ třes. Stejně tak, je to pro mnohé z vás, což by ani nevadilo, problémem se neznalost stává, když se rozhoduje o našich životech. A zde vidím možnost pacientů zasahovat, možná i částečně edukovat. Dát náhled, doporučení, jak „to“ žijeme,“ řekla na tiskové konferenci Romana Skála-Rosenbaum z pacientské organizace Parkinson-Help.