Městská nemocnice Ostrava dokončila stavební a zateplovací práce v rámci projektu „Energetické úspory MNO I“

12 / 10 / 2015

Od půlky března letošního roku probíhaly v areálu Městské nemocnice Ostrava stavební práce, a to v rámci projektu „Energetické úspory MNO I“. Jednalo se o investiční akci, jejímž cílem bylo dosáhnout takových parametrů obvodových plášťů budov a střech, které zaručí výrazné úspory energií.

images-3

Rekonstrukcí bylo zasaženo deset budov MNO, jmenovitě pavilony D, E, G, H1–H3, Patologie a Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě-Porubě. Z technických objektů Nemocniční jídelna a Hospodářská budova. Konkrétně se jednalo o kompletní výměnu oken a zateplení budov a střech, včetně návazných zednických a zemních prací či prací na hromosvodech budov.

Celková cena díla činila s DPH 161 705 373 Kč, což oproti původně nasmlouvané částce představuje snížení nákladů o více než 250 000 Kč.

Investiční akce tohoto typu nejsou nikdy jednoduchou záležitostí a hladký průběh by nebyl možný bez spolupráce zhotovitelů stavby společnosti Metrostav a.s. a Hochtief CZ a.s. (Sdružení – Energetické úspory MNO) a zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava. Všem je potřeba poděkovat. Věříme, že veškeré úpravy budou sloužit ke zvyšujícímu se komfortu pacientů Městské nemocnice Ostrava a ke spokojenosti široké veřejnosti.