MČ Praha 10 pečuje o seniory i jejich informovanost

MČ Praha 10 pečuje o seniory i jejich informovanost
foto: www.hospitalin.cz/Koláž
24 / 04 / 2024

Péče o seniory je v gesci místostarosty Městské části Praha 10 MgA. Davida Kašpara. Byty s komfortním vybavením, kluby s atraktivním programem a rozšiřování sociální péče doplňuje spolupráce s pacientskou organizací.

Pacientská organizace pro léčbu bolesti je spolek, zaměřený na podporu informovanosti pacientů, komunit a osob, které o nemocné pečují. Úzká spolupráce s odbornými lékaři je v případě nabídek konkrétních, zdravotnických nebo lékařských úkonů, samozřejmá. Naplňuje tak jeden z hlavních cílů, umožnit smysluplnou komunikaci mezi laickou a odbornou veřejností.

Přednáška / www.hospitalin.cz

Systém zdravotní péče není monolit, ale má mnoho rovin. Pandemie přinesla nové zkušenosti, které nejsou ještě ani analyzované a vyhodnocené. Zdravotní pojišťovny varují před vyčerpáním rozpočtů, padly konzervativní teorie, ze kterých vycházely zásadní procesy. Očkování komplikují požadavky na osobní práva a ochranu zdraví z jiného než standardního úhlu pohledu. Diskuze vyvolávají spory. Obchodní angažmá nebo finanční zainteresovanost lékařů někde vyvolává pochybnosti o zásadních premisách cechu a specializovaných oborů. Dravost farmaceutických firem je pověstná, přínos rozvoje vědy a výzkumu někdy brutální praxe a nástup obchodních praktik prostě smaže.

Pacientské organizace vznikaly a vznikají z iniciativy lidí, kteří se necítí jednoznačně a bez pochyb ochráněni systémem a etikou. Jistě, každý člověk je individuální případ, každý vidí sám sebe především. Někdo tiše doufá ve spolehlivého partnera – lékaře, zařízení, výrobce, jiný je ublížený, podezíravý, nebo se chce rovnou soudit. Není však spravedlivého soudce.

Už z doby před Listopadem se pacienti sdružovali. Společná diagnóza přináší společné problémy. Individualizace ale znamená výměnu zkušeností. Ty by měli vyhodnocovat, a hlavně sbírat, odborníci a jejich certifikovaní dodavatelé. Jsou to informace s hodnotou, kterou je třeba chránit. Do laických zdrojů vědění nepatří právě proto, že mohou být podklady pro výzkum a rozvoj léčebných produktů i metod.

Pokud jsou studie a projekty lékařských výzkumů financovány státem nebo sponzory, je to jen dobře. Není však dobře privatizovat zdroje dat a informací a dělat z pacientů stáda oddaných obětí, vždy ochotných lékařům jenom děkovat. Není to zpochybnění autority. Je to připomínka, že profesionalita zahrnuje i jasné informace a komunikaci bez skrývání pravého smyslu konání. Odborné společnosti nebo zadavatelé studií si mohou objednat profesionální práci přímo, ať jde o statistiky nebo marketing.

Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z. s. má po řadě měsíců existence zkušenosti, jak a kudy dál. Cílem je podpora práv a možností komfortní léčby pacientů. Proto zajistila vydání neperiodické publikace DIAGNÓZA: Bolest / Průvodce pro pacienty. Současně ve spolupráci s informačními odděleními ministerstva zdravotnictví, jako je nástupce Pacientského hubu, a hlavně dalšími složkami veřejné správy pokračuje formou přednášek. Jak prožít život bez bolesti, jak a kde hledat pomoc a nebloudit. Jak se starat o svá práva, kontrolu a srovnání léčby, podmínky hospitalizace nebo ukončení péče. To jsou otázky, které každého, kdo se octne v nutné péči, pálí. Pacientská organizace (každá!) umí doprovodit a provést labyrintem hledání i představit odborníky. Lékaře odborné Společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSLB) už mnohokrát prezentovala (více na www.sslb.cz). Poradcem spolku i pacientů je samostatný advokát Mgr. Pavel Čižinský (, 776882774). Spolupráci s partnerským spolkem KOPAC vede MUDr. Pavel Kubů, odborník na léčebné konopí (www.kopac.cz).

Hlavní témata byla obsažena v prvním díle cyklů přednášek v zařízení Prahy 10. První setkání se seniory proběhlo 23. dubna 2024 ve Vršovickém zámečku, a návštěvníky velmi zaujalo. Kromě účasti v rámci Dne zdraví (16. května 2024) zprostředuje tato městská část ještě dalších pět lekcí pro veřejnost, nejen seniory, samozřejmě. O propojení jedná i s FN Královské Vinohrady, kde se odborníci jak geriatrii, tak algeziologii, dlouhodobě věnují.

Bolest řeší pacienti napříč diagnózami. Proto je tématem i pro další komunity, ať jde o diagnózu roztroušené sklerózy, diabetu, migrény, psychosomatických onemocnění nebo paliativní péče. Projevů a problémů ostatně prudce přibývá i napříč generacemi. Proto je prozíravé zahrnout do kontinuálního programu informovanost pro pečovatele, pečující osoby i pacienty. Inspiraci a  motivaci, jak pozitivně ovlivnit vlastní zdraví i sociální situaci, v programech MČ Prahy 10 najdete vícekrát.

Publikaci DIAGNÓZA: Bolest / Průvodce pro pacienty si můžete stáhnout zdarma zde

//www.hospitalin.cz/zpravodajstvi/diagnoza-bolest-pruvodce-pro-pacienty-6258.html

 

Zdroj: www.pobolest.cz / redakce

 

Tagy článku