Masarykova nemocnice Ústí nad Labem: Poskytujeme zdravotní péči v plném rozsahu

06 / 02 / 2015

„Jako ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice musím dementovat tvrzení o údajném ohrožení zdravotní péče, které bylo zmíněno s odkazem na anonymní vyjádření některých lékařů naší nemocnice v médiích v souvislosti se zaváděním nového nemocničního informačního systému,“ komentoval názory k údajnému ohrožení poskytování zdravotní péče MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Přechod na nový nemocniční informační systém byl v ústecké nemocnici zahájen po předchozí dlouhodobé přípravě 17. ledna.

„Změna informačního systému není jednoduchou záležitostí a nikdo nezastírá, že změnu provází řada problémů. Všichni si samozřejmě uvědomujeme, jakému tlaku jsou nyní lékaři a sestry vystaveni. Úkolem ale je tyto problémy řešit, ať jsou jakkoli nelehké, nikoli strašit veřejnost a poškozovat dobré jméno nemocnice. S lékaři jsem denně ve styku a stejně jako ostatní zainteresovaní, jejich problémy vnímám a osobně se zasazuji o jejich bezprostřední řešení,“ dodal MUDr. Liehne.

Za ošetřovatelskou oblast potvrzuje názor MUDr. Liehneho i Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice.

Rozhodnutí představenstva o jednotném systému ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. je dané, data ze starého systému byla překlopena, zdravotnická dokumentace je však pro lékaře současně přístupná v původním systému k náhledu.

„Nový systém běží a společně musíme udělat vše pro to, abychom se co nejdřív dostali do uspokojivého režimu. Proto jsem se osobně do problematiky vložil a také očekávám od dodavatelské společnosti Stapro rychlé, důsledné a kvalitní řešení všech lékaři identifikovaných problémů a zajištění rychlosti a plynulosti fungování jejich informačního systému,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Zdroj: kzcr.cz

logo-ul