Masarykova nemocnice Ústí nad Labem: Novým přednostou gynekologicko-porodnické kliniky se stal MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem: Novým přednostou gynekologicko-porodnické kliniky se stal MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.
foto: www.kzcr.eu/Přednosta MUDr. Marcel Vančo a děkan PhDr. Zdeněk Havel
01 / 07 / 2022

Na pozici přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., k dnešnímu dni vystřídal doc. MUDr. Tomáše Bindera, CSc., MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.

„Panu doktoru Vančovi přejeme v pozici přednosty hodně úspěchů. Za univerzitu předpokládám pokračování fungující spolupráce a další rozvoj kliniky,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Jmenování přednosty / www.kzcr.eu

„Jedním z prvních úkolů pana přednosty bude stabilizace týmu lékařů a sester gynekologicko-porodnické kliniky. Dále pak bude třeba například koncentrovat do ústecké Masarykovy nemocnice onkogynekologickou operativu,“ nastínil první kroky nového přednosty generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Budu se snažit, aby se naše klinika dostala tam, kam patří a kde byla před nějakými patnácti až dvaceti lety, aby se opět stala výkladní skříní ústecké Masarykovy nemocnice. Odbornost máme velice dobrou, takže pokud se nám podaří zajistit ostatní věci, tedy především personál a vybavení, pak věřím, že jsme schopni být jedním z významných pracovišť v rámci ČR,“ řekl po svém jmenování MUDr. Marcel Vančo, Ph.D.

Tagy článku