Mapa stupňů pohotovosti: všechny okresy v ČR jsou bez rizika komunitního přenosu

Mapa stupňů pohotovosti: všechny okresy v ČR jsou bez rizika komunitního přenosu
foto: Archiv redakce/Logo MZ
10 / 08 / 2020

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mapu stupňů pohotovosti podle míry rizika nákazy COVID-19. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, Praha a Frýdek-Místek zůstávají zelené, bez rizika komunitního přenosu, ale s výskytem lokálních ohnisek.

Většina okresů spadá po 32. týdnu (za období 31. 7. – 6. 8. 2020) pod bílou barvu, s nulovým rizikem nákazy. Do zelené barvy, která značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu ČR, pak spadají 2 okresy, a sice Praha a Frýdek-Místek. Aktuálně nejvyšší počet osob s covid-19 na 100 tisíc obyvatel je ve Frýdku-Místku (203 na 100 tisíc), Praha má počet nižší (89 na 100 tisíc). Nejvyšší počet nově diagnostikovaných za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel zaznamenal opět Frýdek-Místek (82,9 na 100 tisíc), Praha méně (24,9 na 100 tisíc).

 

„Dnešní mapa stupňů pohotovosti je příznivější než minulá. Tzv. semafor za 31. kalendářní týden označoval 9 okresů v prvním zeleném stupni rizika, tedy mírném. Ani nyní nebyl stanoven druhý a třetí stupeň rizika. Pouze Praha a Frýdek-Místek zůstávají v zelené barvě. Epidemie COVID-19 je tak stále pod kontrolou a bez komunitního přenosu. V současnosti posilujeme linky na hygienických stanicích, kapacitu odběrových míst a laboratoří a celkový systém chytré karantény. Situaci neustále monitorujeme a vyhodnocujeme další opatření. Jsme neustále v kontaktu s krajskými hygienickými stanicemi, které na základě jednotlivých stupňů rizik zavádí příslušná opatření v lokálních ohniscích, případně regionech,“ uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

 

Hlavní město Praha dlouhodobě kolísá na hraně rizika komunitního šíření, avšak pouze cca 17 % zjištěných nákaz nemá jasně určitelný původ. Situace je tak i přes vysoký počet nově diagnostikovaných pacientů kontrolována. Jelikož rizikové trendy neeskalují a není patrný trend v nárůstu rizika pro zranitelné skupiny obyvatel, byl pro Prahu vydán stupeň pohotovosti I. Vydání tohoto stupně pohotovosti je odborným rozhodnutím Krajské hygienické stanice Praha a sekce hlavní hygieničky ČR na MZ ČR.

 

Epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji se celkově zklidňuje. Jediným okresem, u kterého se situace nevyvíjí pozitivně je stále Frýdek-Místek. Aktuálně zde pozorujeme významné nárůsty počtu nově diagnostikovaných a výskyt nových významných ohnisek ohrožujících i zranitelné skupiny obyvatel. Vývoj situace závisí na zvládnutí současných epidemiologicky významných nálezů. Dochází zde k zásahu do zranitelných skupin obyvatel bez nárůstu počtu hospitalizovaných vyžadujících intenzivní péči. Epidemiologická situace je pod kontrolou, nejedná se o plošné šíření regionálního rozsahu,“ vysvětlila situaci v regionu hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

 

Stupně pohotovosti jsou zveřejňované primárně jako informační služba pro občany, jako systém včasného upozornění na měnící se epidemiologickou situaci. „Hodnotí se celkem 25 parametrů, které jsou výsledkem týdenního souhrnu nad denními sledováními. Konečné rozhodnutí o daném stupni pro danou oblast je výstupem odborné expertízy epidemiologů a hygieniků,“ dodala hlavní hygienička ČR  s tím, že velkou roli v něm hraje posouzení rizika komunitního přenosu, tedy rizika nekontrolovaného šíření v populaci, při kterém příslušná krajská hygienická stanice neurčí původ podstatného podílu zjištěných nákaz.

 

Systém, který označuje jednotlivé okresy podle míry nákazy covid-19, je rozdělen na čtyři stupně rizika, které jsou označené bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou, tzv. semafor. Bílá znamená nulové či zanedbatelné riziko, zelená pak výskyt nákazy bez komunitního přenosu v ČR, žlutá znamená počínající komunitní přenos a červená narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR. Mapu stupňů pohotovosti aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR na týdenní bázi.

 

Tagy článku