Mamografický screening v jablonecké nemocnici

26 / 09 / 2015

Téměř tři roky je v jablonecké nemocnici k dispozici nový digitální mamograf značky Philips MicroDose. Ve srovnání s jinými přístroji je schopen dosáhnout vysoké kvality obrazu až s poloviční dávkou radiačního záření. Mamografický screening zajišťuje jablonecká nemocnice již od roku 2003. Ročně je provedeno kolem 5 500 vyšetření, z toho průměrně 40 nálezů bývá pozitivních. Odhalením nemoci v raném stadiu se zvyšuje naděje na její vyléčení.

Screenshot 2015-09-13 15.13.45

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování prsů bez příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stádiu, které je snáze léčitelné. Rakovina prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů. „Zásluhou screeningu máme pátou nejnižší úmrtnost v Evropě,“ dodává lékař radiodiagnostického oddělení MUDr. Miloš Rejmont.

Screening je prováděn v intervalech 2 let a je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Týká se žen od 45. roku nebo při podezření na chorobný stav. K objednání na vyšetření potřebuje žena žádanku od svého gynekologa nebo praktického lékaře. „Vyšetření je nebolestivé, což mohu i sama potvrdit,“ doplňuje vlastní zkušenost tisková mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.

Pokud je na snímcích hůře přehledná žláza nebo ložisko, je následně provedeno ultrazvukové vyšetření na přístroji s vynikající rozlišovací schopností. „V případě potřeby je žena objednána na biopsii nebo punkci podezřelých ložisek či tekutinových kolekcí. Tím získáme materiál na histologické nebo cytologické vyšetření,“ doplnil postup lékař

Miloš Rejmont. Kvalitně provedená biopsie je významným hlediskem pro určení diagnózy a případné nastavení další léčby.

V loňském roce bylo v České republice zachyceno zhruba 7 000 případů rakoviny prsu. „Těší nás, že sice počet žen, které chodí na pravidelný mamografický screening, stoupá, avšak je stále hodně žen, jež na preventivní vyšetření nechodí nebo přijdou již v pokročilém stádiu nemoci,“ vysvětlil Miloš Rejmont a doplňuje, že na vzniku rakoviny prsu se podílí zvláště stres, životní prostření a teprve poté dědičnost. Dále ženám doporučuje provádět také samovyšetření prsů, které i nadále zůstává významnou doplňující metodou. V jablonecké nemocnici se vyhodnocení mamografických snímků věnují tři zkušení lékaři.

Objednávat na vyšetření se lze ve všední dny od 7:30 do 15:00 hodin telefonicky na čísle 483 345 854 nebo osobně na radiodiagnostickém oddělení. Objednací doba je do měsíce. Akutní vyšetření jsou řešena neprodleně.